Laerskool Jan van Riebeeck streef daarna om ‘n gebalanseerde lewenswyse by leerders te kweek. Leerders word aangemoedig om aan minstens een sportsoort per kwartaal deel te neem. Daar word ‘n Somerprogram en ‘n Winterprogram beskikbaar gestel aan die begin van elke seisoen.

Somersport: Atletiek, swem, krieket, tennis

Wintersport: Rugby en netbal

Deurlopend: Landloop en skaak 

Besoek gerus elke sportsoort se blad vir meer inligting.

PRIVAAT SPORTAKTIWITEITE

Filter Opsies

Geen Inskrywings

Sport Aktiwiteite

Atletiek

Die jaar eindig met ‘n Kleuresport op die Hoërskool se velde. Daar word ‘n span gekies om aan die Interskole byeenkoms deel te neem. Daarna word atlete gekies om aan die Zone-byeekomste deel te neem.

Die skool bied ook Tweekamp aan en die items sluit swem en hardloop in. Die seisoen is tussen September en Maart van die daaropvolgende jaar.

Netbal

Netbal vind in die Winter plaas en ‘n oefenprogram word aan die begin van die seisoen uitgegee.

Daar vind gewoonlik twee sportdae in die Boland omgewing plaas en vind op Saterdae plaas.

Ligawedstryde is gewoonlik op Woensdagmiddae.

Swem

Die Kleure swemgala vind in die eerste kwartaal by die skool se swembad plaas. Hierdie byeenkoms vind altyd op ‘n Vrydag in skooltyd plaas. Daarna word ‘n skoolspan gekies wat die skool verder verteenwoordig.

Krieket

Krieket vind in die eerste en vierde kwartaal plaas. Die spanne oefen op …. en wedstryde word op … gespeel.

Die spelers oefen op die Conradieveld en by die skool.

Rugby

Rugby vind gedurende die Winterseisoen plaas. Sportdae word gewoonlik op ‘n Saterdag plaas en ligawedstryde op ‘n Woensdag. Die seuns oefen by die skool en op die Conradieveld.

Landloop

Landloop word deur die loop van die jaar aangebied en leerders oefen Maandae en Woensdae. Wedlope vind op ‘n Vrydag plaas.

Skaak

Skaaklesse vir leerders van graad 1-7 word een keer per week in graadverband aangebied. Die skool se skaakspan speel gedurende die tweede en derde kwartaal op Vrydae ligawedstryde.

Tennis

Tennis is ‘n Somersport. Oefeninge vind plaas by die skool. Proewe word gehoue en daarvolgens word spanne gekies.

Graad 1, 2, 6 en 7 oefen op Dinsdae en Donderdae.
Graad 3 en 4 oefen op Woensdae en Donderdae.
Spanlede oefen op Maandae.

Daar word ook professionele lesse aangebied deur ‘n privaat afrigter. Hierdie afrigting vind op ander tye plaas as hierbo genoem.