Die OOV is ’n organisasie wat daarna streef om die lewe by Laerskool Jan van Riebeeck vir elke leerder, onderwyser en ouer so lekker as moontlik te maak.

Die OOV is hoofsaaklik verantwoordelik vir die reël van sport- en sosiale funksies, geesbou onder die ouerkorps, en fondsinsameling addisioneel tot dié van die Beheerraad.

Elke klas vaardig jaarliks ongeveer twee klasverteenwoordigers af wat saam met drie onderwysers van die skool op die OOV dien.

Projekte wat deur die OOV gekoördineer word maak staat op die hulp, idees en bydraes van ouers. Die klasverteenwoordigers is die skakels tussen die skool en die ouers. Vergaderings word 1 – 2 keer per kwartaal gehou, afhangende van die omvang van die projek wat voorlê, maar klasverteenwoordigers kan mekaar by die vergaderings afwissel.

Ons verwelkom nuwe lede op die OOV en moedig ouers aan wat voorheen gedien het om weer by ons aan te sluit.

Betrokkenheid by die OOV bied jou die geleentheid om deel te wees van die beplanning van belangrike aspekte van die skool se funksionering, en gee jou die kans om waardevolle insette te lewer. Ons wil jou graag as deel van ons span hê: laat weet asseblief jou klasonderwyser as jy by ons wil aansluit.

OOV 2022