2019

Indien u aan ons skool se Toelatingsbeleid voldoen en u ‘n plek vir 2019 vir u kind verlang, kan u aansoek oorweeg word (as daar plek in die graad is).

Aansoeke moet aanlyn voltooi word. Volg hierdie skakel: Aansoek om Toelating 2019

2020

Indien u aan ons skool se Toelatingsbeleid voldoen en vir 2020 aansoek wil doen, moet u tussen 15 Februarie en 15 Maart 2019 aanlyn aansoek doen. Volg hierdie skakel: Aansoek om Toelating 2020.

Laerskool Jan van Riebeeck voldoen aan die volgende WKOD-tydsraamwerke vir toelatings wat op alle gewone openbare skole van toepassing is:

Indien ouers nie aanvaarding teen 20 Mei 2019 bevestig nie, kan Laerskool Jan van Riebeeck sodanige plekke aan leerders op die waglys of aan ander leerders wat nog geplaas moet word, bied.

Indien u dit benodig:  Vrystellingsvorm

Vergewis uself ook van die skool se Gedragskode en die onderskeie Beleide.

Indien u ‘n kind in Gr.OO – Gr.R wil inskryf, volg asb. hierdie skakel na LJvR se Pri-primêr, Huppelland.

2019 SKOOLKALENDER
Kwartaal Open Sluit
1ste 09 Jan. 2019 15 Mrt. 2019
2de 02 Apr. 2019 14 Jun. 2019
3de 09 Jul. 2019 20 Sep. 2019
4de 01 Okt. 2019 04 Des. 2019