Toelatings 2019

Laerskool Jan van Riebeeck voldoen aan die volgende WKOD-tydsraamwerke vir toelatings wat op alle gewone openbare skole van toepassing is:

Indien ouers nie aanvaarding teen 23 Julie 2018 bevestig nie, kan Laerskool Jan van Riebeeck sodanige plekke aan leerders op die waglys of aan ander leerders wat nog geplaas moet word, bied.

Aansoekvorms vir ons skool kan hier afgelaai word:  Aansoekvorm

Indien u dit benodig:  Vrystellingsvorm

Kyk ook hier na ons beleid oor toelating:  Toelatingsbeleid

U kan die volledig-voltooide aansoekvorm, met ondersteunende dokumentasie stuur na admin@jvrprim.co.za

Vergewis uself ook van die skool se Gedragskode en die onderskeie Beleide.

Indien u ‘n kind in Gr.OO – Gr.R wil inskryf, volg asb. hierdie skakel na LJvR se Pri-primêr, Huppelland.

2019 SKOOLKALENDER
Kwartaal Open Sluit
1ste 09 Jan. 2019 15 Mrt. 2019
2de 02 Apr. 2019 14 Jun. 2019
3de 09 Jul. 2019 20 Sep. 2019
4de 01 Okt. 2019 04 Des. 2019