Ons skool beskik oor ‘n moderne snoepie wat gesonde eetgoed verkoop.

Die snoepie is elke dag van die week oop gedurende eerste en tweede pouse.

Om Graad 1 leerders kans te gee om eers aan hul nuwe omgewing gewoond te raak, kry hulle Vrydae gedurende eerste pouse ‘n afsonderlike geleentheid om eetgoed by die snoepie te koop.

OM ‘N BESTELLING AANLYN TE DOEN:
1. Kliek op die skakel wat weekliks per e-pos aan almal gestuur word om ‘n Google vorm in te vul om jou bestelling te plaas.
2. Die vorm moet vir elke leerder apart ingevul word.
3. Kontant kan in ‘n duidelik gemerkte koevert op Maandae by die registeronderwyser ingehandig word. Kontant kan ook direk by die snoepie inbetaal word.