Ontwikkelingsevaluering en Terapie

Die ontwikkeling van leerders word voortdurend deur ervare onderwysers geëvalueer. Indien nodig, sal aanbevelings met betrekking tot verwysing na ontwikkelingsterapeute gedoen word.

LSO-intervensie

Die leersentrum word op Maandag, Woensdag en Vrydag vir Leerder Ondersteuningsklasse gebruik (LSO).

Arbeidsterapeut

Laerskool Jan van Riebeeck beskik oor die voltydse dienste van Annet Wilke, ’n ervare arbeidsterapeut wat o.a. die volgende kan evalueer en behandel:–

  • sensoriese, motoriese en ontwikkelingsagterstande wat groot motoriese probleme soos swak balans en koördinasie, lompheid, lae spiertonus en ’n swak postuur by die lessenaar tot gevolg het;
  • fyn motoriese koördinasie wat swak potloodgreep, stadige werkspoed en handskrifprobleme tot gevolg het;
  • swak sensoriese modulasie wat swak konsentrasie en aandagafleibaarheid veroorsaak;
  • visuele perseptuele agterstande wat die vermoë om te leer lees, spel en wiskunde te kan doen, nadelig beïnvloed;
  • tasdefensiwiteit wat veroorsaak dat kinders sukkel om sekere klere en skoene te dra, sensitief is vir harde geluide, reuke en oorweldig word deur te veel visuele stimuli.
 

Annet Wilke
wilke@jvrprim.co.za

Opvoedkundige Sielkundige

Die skool beskik oor die dienste van ’n ervare opvoedkundige sielkundige, Marike Badenhorst.

Die rol van die opvoedkundige sielkundige is om ondersteuning aan onderwysers, leerders en ouers te bied. Alle verwysings  moet deur Marinda Brink bekragtig word. Hierdie diens sal elke Dinsdag en Donderdag van 8:00 tot 15:00 beskikbaar wees.

Marike Badenhorst
badenhorstmarike@gmail.com