*Kliek op die KLEREBANK opsie in die blou blokkie aan die onderkant van hierdie blad vir stappe om bestellings vir skoolklere te plaas.

Die skool se kleredragbeleid strook met ons waardes van respek en verantwoordelikheid – so wil ons die goeie reputasie van ons skool beskerm. Dit is ‘n absolute vereiste dat leerders te alle tye netjies en korrek geklee moet wees. Indien daar uitsonderings gemaak word op die voorkomsbeleid, moet ouers skriftelike toestemming van die skoolhoof verkry.

Die voorgeskrewe skooldrag moet gedurende skoolure én ander skoolaktiwiteite soos wat die beheerliggaam bepaal, gedra word. Skooldrag moet altyd skoon en netjies wees.

Alle skoolklere moet gemerk wees. Verlore goedere word vir ’n kwartaal gehou en dan in die klerebank geplaas om verkoop te word. Sweetpakke word nie toegelaat tydens skoolure nie, tensy dit saam met sportdrag gedra of vooraf so gereël word. Leerders mag slegs effekleurige, wit onderhemde wat onder geen omstandighede sigbaar mag wees nie, dra. Jy sal in die nuusbrief ingelig word van die datums waarop somers- of wintersklere verander.

Skooldrag mag nie met sportdrag gemeng word nie bv. truie wat saam met LO-klere gedra word.

Somerdrag:

Eerste en vierde kwartaal

Winterdrag:

Tweede en derde kwartaal