Die skool is trots op sy pragtige, tradisieryke skooldrag en daarom word dit as ‘n absolute vereiste gestel dat leerders te alle tye netjies en korrek geklee moet wees. Die voorgeskrewe skooldrag moet gedurende skoolure én ander skool-aktiwiteite soos deur die beheerliggaam bepaal, gedra word. Skooldrag moet altyd skoon en netjies wees.

Alle skoolklere moet gemerk wees. Verlore goedere word vir ‘n kwartaal gehou en dan in die klerebank geplaas om verkoop te word.

Kleredragreëls sal streng toegepas word. Vir enige afwykings moet die skoolhoof skriftelik in kennis gestel word.

Sweetpakke word nie toegelaat tydens skoolure nie, tensy vooraf so gereël.

Leerders mag slegs effekleurige, wit onderhemde wat onder geen omstandighede sigbaar mag wees nie, dra.

Ouers sal in die nuusbrief ingelig word van die presiese datums waarop somers- of wintersdrag verander.

Somersdrag:

Eerste en vierde kwartaal

 Wintersdrag:

Tweede en derde kwartaal