Kategorie: Konsert

Elke twee jaar hou ons konsert wat fokus op massadeelname, m.a.w. elke kind in die skool neem deel. Ons begin in die tweede kwartaal oefen.

Die konsert gee al ons leerders die geleentheid om hul kreatiwiteit ook op kultuurvlak uit te leef. Die konserte vind telkens plaas aan die einde van die derde kwartaal.

Konsertnuus

Konsert 2024

GROOOOOT opwinding!!!! Ons tema vir vanjaar se Skoolkonsert is SOMEWHERE OVER THE RAINBOW…. Dit beloof om ‘n mallemeule van kleur, kostuums, toneelspel, pragtige danse en ‘n opwindende storielyn te wees. Elke leerder gaan betrokke wees en ons sien alreeds baie uit wanneer die konsert in ons skoolsaal plaasvind die laaste twee weke voordat die skool vir die September-/Oktobervakansie sluit. Die finale datums sal binnekort bekend gemaak word. Graag versoek ons ouerbetrokkenheid met voorbereiding van kostuums, dekor, voorportaal en vele meer. Ons sal spoedig ‘n vorm uitstuur waarop ouers kan aandui waarby elkeen graag betrokke wil raak. Duisende dankies, elke klein sandkorrel maak ‘n baie groot...

Konsert Dagboek

mei 2024

Geen Inskrywings

junie 2024

Geen Inskrywings