Laerskool Jan van Riebeeck glo in ‘n goeie balans tussen akademie, kultuur, sport en sosiale aktiwiteite.

Ons moedig leerders aan om hul volle potensiaal te bereik deur die geleenthede wat aan hulle gebied word aan te gryp. Binne hierdie breë raamwerk geniet elke klasonderwyser ‘n groot mate van vryheid met betrekking tot organisasie van sy/haar klasaanbieding.

Vind gerus meer uit oor ons kurrikulum en verrykende akademiese aktiwiteite, asook die skryfbehoeftelyste vir Grade 4-7.

Jongste Akademiese Nuus

Horizon Wiskundekompetisie

Ons graad 5 tot 7-leerders het tydens die eerste kwartaal die eerste rondte van die Horizon-Wiskundekompetisie aanlyn geskryf. 41 van ons leerders is deur na die tweede rondte wat Saterdag, 22 Mei, by Star College sal plaasvind. Die leerders wat deur is na die tweede...

Jan Karsten vorder in Internasionale Wiskundekompetisie

Die IMC - Internasionale Wiskundekompetisie word jaarliks aangebied in verskillende dele van die wêreld. Weens die Covid-pandemie gaan hierdie kompetisie vir die eerste keer aanlyn gehou word. Daar was twee rondtes waar leerders regoor Suid-Afrika vraestelle geskryf...

Ouerbesoeke kwartaal 2, 2021

Daar sal vroeg in kwartaal 2 (4 & 5 Mei) vir ouers/voogde die geleentheid gebied word om hul kind(ers) se onderwysers te ontmoet aangesien die eerste vorderingsverslag vir die jaar een van die dae uitgedeel word.  Ons gaan dit op dieselfde manier as verlede jaar...

Handboekbrief 2021 (Graad 4-7)

Daar is heelwat ouers wat nog nie die handboekbrief vir 2021 ingevul het nie. Indien julle nog nie het nie, voltooi asb. hierdie Google Form om aan te dui watter handboeke jou kind(ers) aan die begin van die kwartaal ontvang het. Vul 'n aparte vorm vir elke leerder in.

2021 Elevate Parent Webinar Series – Gr.6 & 7

What is the webinar series? At the onset of school closures last year, we hosted a FREE parent webinar series to support our client schools and their parents through the challenges of remote learning. We ran 12 sessions that were attended by over 10,000 parents and...

Gr.2-7 Afhaal van boeke en leermateriaal: Dinsdag, 2 Feb.

Hartlik welkom by ‘n vreemde begin van nog ‘n vreemde jaar. Hier by Laerskool Jan van Riebeeck poog ons om deurentyd ons leerders gemotiveerd te hou en daarom wil ons die jaar so normaal moontlik begin. Meneer Beets se algemene brief het genoem dat materiaal volgende...

Katarina Oosthuizen lees 11 boeke in 2 weke

Nog 'n leerder wat baie lief is vir lees! Katarina Oosthuizen het 3320 bladsye (11 boeke) in twee weke gelees. Welgedaan Katarina!

Petrus Bosman lees 7 boeke in 8 dae

Petrus Bosman in Gr.5 JVR het 7 boeke (4952 woorde) in 8 dae tydens die eksamen gelees! Mag die leesgogga nog leerders tydens die vakansie byt. Welgedaan Petrus!

Spelfees-wenners

Baie geluk aan die volgende leerders wat in die top 3 van elke graad in die Spelfees gekom het!

14junHeeldag18Grondslagfase assessering: Week 1

18junHeeldagGr.7 Eksamen begin

18junHeeldagEksamen: Wiskunde Gr.7

21junHeeldagEksamen: Afrikaans Gr.7

21junHeeldag25Grondslagfase assessering: Week 2

Wys Meer

Woord van die week 88

kiekies
Definisie: ‘n Klein foto wat meestal deur ‘n amateur-fotograaf geneem word.
Sin: Die kiekies teen die muur is oud en vaal.
Oorsprong: Die woord kiekies het sy oorsprong in die van ‘n bekende Nederlandse fotograaf, Israel David Kiek. Die woord is dus ‘n eponiem.
Wenner: Mieke Huysamen (Gr.4M)

Skryfbehoeftelyste

Vorderingsverslae

Leerders ontvang kwartaalliks ‘n vorderings verslag wat hul vordering met behulp van kodes/persentasies gedurende die betrokke kwartaal aandui. Slegs tydens die vierde kwartaal word ‘n deurlopende punt op die vorderingsverslag aangedui.

Eksamen

Slegs leerders in graad 4-7 skryf eksamen. Dit vind tydens Junie en November plaas. Deur die loop van die jaar is daar ook toetsreekse in alle grade.

Prysuitdeling

Die prysuitdeling vind aan die einde van die jaar plaas. AL vier kwartale se punte word dus in berekening gebring om die onderskeie pryse toe te ken. Die drie toppresteerders van elke klas sal bekend gemaak word nadat elke leerder ‘n sertifikaat ontvang het. Elke leerder in ons skool ontvang ‘n sertifikaat wat ‘n holistiese indruk gee van die kind.

Kurrikulum Besonderhede

Grondslagfase

(Graad 1-3)

Vakke

 • Syferkundigheid
 • Geletterdheid
 • Liggaamlike Opvoeding
 • Lewensvaardigheid
 • Biblioteek
 • isiXhosa
 • Robotika, Kodering & 3D-ontwerp

 

Graadgidse

Inleiding 

Graad 1

Graad 2

Graad 3

Intermediêre Fase

(Graad 4-6)

Vakke

 • Afrikaans
 • Engels (Eerste Addisionele Taal en Huistaal)
 • Wiskunde
 • Sosiale Wetenskappe – SW (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 • Tegnologie
 • Persoonlike en Sosiale Wetenskappe – PSW (Lewensvaardigheid, Skeppende Kunste, LO)
 • Biblioteek
 • isiXhosa
 • Robotika, Kodering & 3D-ontwerp

Graadgidse

Inleiding

Graad 4

Graad 5

Graad 6

Senior Fase

(Graad 7)

Vakke

 • Afrikaans
 • Engels (Eerste Addisionele Taal en Huistaal)
 • Wiskunde
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe – EBW 
 • Sosiale Wetenskappe – SW (Aardrykskunde en Geskiedenis)
 • Natuurwetenskap – NW
 • Tegnologie
 • Lewensoriëntering
 • Skeppende Kunste
 • Robotika, Kodering & 3D-ontwerp

Graadgidse

Inleiding

Graad 7

Verrykende Akademiese Aktiwiteite

Biblioteek

Biblioteek

Leerders neem elke tweede week tydens skoolure boeke by die skool se biblioteek uit. Vind uit watter dag van die week jou kind se biblioteekdag is en onthou om die boeke weer op daardie dag terug te stuur skool toe, anders loop jou kind vir weke met dieselfde swaar boeke in sy/haar tas rond.

Rekenaarvaardigheid

Die rekenaarsentrum word gebruik om sekere vaardighede soos kritiese denke en probleemoplossing by leerders te ontwikkel. Robotika, kodering en 3D-ontwerp en -print word gebruik om hierdie vaardighede te bewerkstellig. Omdat die klasse klein is, kry elke kind individuele aandag.

Smiddae is die sentrum beskikbaar vir leerders wat hul klastake wil voltooi of navorsing wil doen. Hulle mag ook teen ’n minimale fooi van die drukker gebruik maak.

Wiskunde Aktiwiteite

Laerskool Jan van Riebeeck heg groot waarde aan syferkundigheid en bied ook Wiskundeklub, Mathletics, Living Maths en addisionele ad hoc programme aan. Ons leerders vaar jaarliks uitstekend in Living Maths, Wiskunde in Aksie se olimpiades en die WKOD se wiskunde kompetisies.

Graad 6 en 7 wiskunde klasse het toegang tot rekenaars vir ekstra wiskunde aktiwiteite.

Kumon word ook by die skool aangebied.

Xhosa

Xhosa-klasse

Graad 1 tot 6 leerders het elke tweede week ’n Xhosa-periode gedurende skoolure.

Frans

Franse-klasse

Kontak vir Suzaan Burger vir die dag en tyd van lesse.
Gr. 4 – 7 : Die doel is om die taal te verstaan en selfvertroue te kry om dit te praat, lees en skryf. R90 per les.
Gr. 1 – 3 : Die doel is om ‘n basiese gesprek te kan voer en vertroud te raak met die uitspraak. R60 per les.
Kontakbesonderhede: Suzaan Burger
suzaan@jvrprim.co.za

Kunsklasse

Kunsonderrig by Laerskool Jan van Riebeeck, is daarop gemik om kreatiewe denke by ons leerders te kweek. Leerders ontvang tweeweekliks kunsonderrig in die kunsklas en hul kunswerke word op deurlopende basis in die skoolgange uitgestal.
Kuns word ook as privaat-buitemuurse aktiwiteit aangebied. Kontak vir Rentia by: emmarentia8@gmail.com

Uitstappies

Opvoedkundige uitstappies word gereeld vir leerders aangebied, in welke geval deelname verpligtend is, aangesien dit deel vorm van die skoolkurrikulum. In die beplanning van hierdie uitstappies word oorweging geskenk aan die veiligheid van leerders en toereikende toesig word verskaf. Weens die ligging van die skool word soms gebruik gemaak van die bus en busbestuurder van ons skool. U sal versoek word om skriftelik toe te stem tot u kind se deelname aan en/of busvervoer tydens voorgenome uitstappies. U word versoek om sodanige verlofbriefies te teken en dadelik terug te stuur. Geen leerder sal toegelaat word om sonder verlof op ’n uitstappie te gaan nie.