Laerskool Jan van Riebeeck glo in ‘n goeie balans tussen akademie, kultuur, sport en sosiale aktiwiteite. Ons moedig leerders aan om hul volle potensiaal te bereik deur die geleenthede wat aan hulle gebied word aan te gryp. Binne hierdie breë raamwerk geniet elke klasonderwyser ‘n groot mate van vryheid met betrekking tot organisasie van sy/haar klasaanbieding.

Klas-/graadskuiwe vir 2024

Om akademiese uitmuntendheid te verseker, moet die skool sorg dat die onderwysers by die regte graad en klas ingedeel word. Ons beskou dit as ‘n groei geleentheid om onderwysers volgens hul sterkpunte en vaardighede aan te wend. Sien hier onder die aanpassings vir...

Ouers wat inteken op leerders se e-pos of Teams

Ouers wat op leerders se e-pos of Teams inteken, kan moontlik 'n kennisgewing van Microsoft af kry wat vra vir meer inligting voordat jy verder kan gaan met die intekenproses. Wanneer jy voortgaan, gaan jy die opsie gegee word om 'n selfoonnommer aan die rekening te...

Melkbos-Wiskundekompetisie: Uitslae 2023

Donderdag, 21 September, het 16 baie opgewonde wiskundiges gereed gemaak om aan die Melkbos-Wiskundekompetisie deel te neem, ‘n kompetisie waarby ons groot sukses die laaste 6 jaar gehad het. 10 Skole en 39 spanne het op die dag aan die kompetisie deelgeneem. Skole...

Graad 7-Entrepreneursdag: 15 Sept. 2023

Bring 'n geldjie saam en kom ondersteun die Graad 7-Entrepreneursdag. 'n Verskeidenheid van produkte en speletjies sal op die dag beskikbaar wees.

Boekverkope: 11 & 12 Sept. 2023

Dit is weer tyd vir ons kwartaallikse boekverkope! Dit sal eerskomende Maandag en Dinsdag (op die 11de en 12de September) in die biblioteek plaasvind. Stuur asseblief 'n geldjie saam indien leerders belangstel om 'n boek te koop. Ons sien baie uit!  Maandag, 11 Sept.,...

WOW-spelfees 2023: Distrikskompetisie Uitslae

Die WOW-distrikskompetisie van 'n paar weke terug het ongelooflik goed verloop. Ons is baie trots op elke leerder wat deelgeneem en deurgedring het na die provinsiale rondte. Prestasies per graad tydens die distrikskompetisie: Graad 1: Alexander Styan (eerste),...

Akademiese Week 2023: Terugvoer

Jannie-wees verg voorwaar ‘n spesiale KUNS. ‘n Kuns wat oor jare bemeester word tot die dag dat jy graad 7 verlaat. Vir sommige is hierdie reis vanaf gr. 00 by Huppelland en vir ander is dit slegs ‘n kort tydperk. Hoe ookal om by Laerskool Jan van Riebeeck betrokke te...

Toets van Vrydag, 1 Sept., uitgestel

Die Geskiedenistoets wat geskeduleer is vir gr. 4 - 6 vir Vrydag, 1 September, sal met een week uitgestel word a.g.v. die akademiese week. Hierdie toets sal nou op Vrydag, 8 September, geskryf word. Die gr. 7's se Geskiedenistoets word ook uitgestel, maar daar sal aan...

Kurrikulum Besonderhede

Grondslagfase vakke

Graad 1 – 3

 • Wiskunde
 • Geletterdheid
 • Liggaamlike Opvoeding
 • Lewensvaardigheid
 • Geletterdheid (Digitaal & Biblioteek)
 • isiXhosa
 • STEM (Kodering & Robotika)

Intermediêre fase vakke

Graad 4 – 6

 • Afrikaans
 • Engels (Eerste Addisionele Taal en Huistaal)
 • Wiskunde
 • Sosiale Wetenskappe – SW (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 • Natuurwetenskap & Tegnologie
 • Persoonlike en Sosiale Wetenskappe – PSW (Lewensvaardigheid, Skeppende Kunste, LO)
 • Geletterdheid (Digitaal & Biblioteek)
 • isiXhosa
 • STEM (Kodering & Robotika)

Seniorfase vakke

Graad 7

 • Afrikaans
 • Engels (Eerste Addisionele Taal en Huistaal)
 • Wiskunde
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe – EBW
 • Sosiale Wetenskappe – SW (Aardrykskunde en Geskiedenis)
 • Natuurwetenskappe
 • Tegnologie
 • Lewensoriëntering
 • Skeppende Kunste
 • STEM (Kodering & Robotika)

Uitslae en Prestasies

Vorderingsverslae

Leerders ontvang kwartaalliks ‘n vorderingsverslag wat hul vordering met behulp van kodes/persentasies gedurende die betrokke kwartaal aandui. Slegs tydens die vierde kwartaal word ‘n deurlopende punt op die vorderingsverslag aangedui.

Eksamen

Slegs leerders in graad 4-7 skryf eksamen. Dit vind tydens Junie en November plaas. Deur die loop van die jaar is daar ook toetsreekse in alle grade.

Prysuitdeling

Die prysuitdeling vind aan die einde van die jaar plaas. Al vier kwartale se punte word dus in berekening gebring om die onderskeie pryse toe te ken. Elke leerder in ons skool ontvang ‘n sertifikaat wat ‘n holistiese indruk gee van die kind.

Addisionele vakke

Verrykende Akademiese Aktiwiteite

Rekenaarlokaal

Die rekenaarsentrum is smiddae beskikbaar vir leerders wat hul klastake wil voltooi of navorsing wil doen. Hulle mag ook teen ’n minimale fooi van die drukker gebruik maak.

Wiskunde Aktiwiteite

Ons heg groot waarde aan syferkundigheid en bied ‘n verskeidenheid ad hoc programme aan. Ons leerders neem jaarliks aan die Horizon wiskundekompetisie, SAMF-olimpiade (Amesa) en Melkbos Wiskundekompetisie deel. Verder is daar verrykingsklassse vir graad 6 en 7. Stuur ‘n e-pos aan leon@jvrprim.co.za vir meer inligting.

Uitstappies

Opvoedkundige uitstappies word kwartaalliks vir leerders aangebied. Deelname is verpligtend aangesien dit deel vorm van die skoolkurrikulum. Ouers sal versoek word om skriftelik toe te stem tot leerders se deelname. Geen leerder sal toegelaat word sonder ‘n toestemmingsbriefie nie.

Leerderontwikkeling

Leerontwikkeling

Marietjie de Kock

Spelterapie

Tina Fourie

Arbeidsterapie

Annet Wilke

Taal- en Spraakterapie

Lilan Starker

Opvoedkundige Sielkundige

Marike Badenhorst

Privaat Buitemuurse Akademiese Aktiwiteite

Aktiwiteit Tye Kontakpersoon Kontakbesonderhede
Robotika Maandae 15:00 - 16:00 & 16:00 - 17:00; Dinsdae 15:30 - 16:30 Suné Swanepoel sune.swanepoel@jvrprim.co.za
Young Engineers Kontak vir tye Bridget Molokomme infoctc@youngengineers.co.za
Eksperimaats Kontak vir tye Susy www.experi.co.za