Laerskool Jan van Riebeeck glo in ‘n goeie balans tussen akademie, kultuur, sport en sosiale aktiwiteite.

Ons moedig leerders aan om hul volle potensiaal te bereik deur die geleenthede wat aan hulle gebied word aan te gryp. Binne hierdie breë raamwerk geniet elke klasonderwyser ‘n groot mate van vryheid met betrekking tot organisasie van sy/haar klasaanbieding.

Vind gerus meer uit oor ons kurrikulum en verrykende akademiese aktiwiteite, asook die skryfbehoeftelyste vir Grade 4-7.

Jongste Akademiese Nuus

Boekverkope by Jannies Woord-Makietie

Ons is baie opgewonde oor die Woord-Makietie wat die 28ste September plaasvind. Die 27ste en die 28ste September sal daar ook 'n boekverkope in die skool se biblioteek gehou word. Graad 4 - 7 sal Maandag 'n geleentheid kry om boeke te koop en Graad 1 - 3 die Dinsdag....

Spelfees 2021

Liewe Ouer(s)/Voog(de), Die WOW-spelkompetisie het ongelukkig hierdie jaar weer in die slag gebly as gevolg van die Covid-19 pandemie. Die goeie nuus is dat ons ‘n interne spelkompetisie gaan hou! Dit is ‘n gulde geleentheid om Afrikaanse spelling en woordeskat te...

Simon verower ‘n derde plek in skryfkompetisie

Simon van Dyk (gr.6) het aan Storiewerf se skryfkompetisie deelgeneem. Sy storie, "Rooi oë in die nag", het 'n derde plek in die laerskool-kategorie losgeslaan. Boonop het hy R500 prysgeld gewen. Sy storie verskyn binnekort op Storiewerf se webtuiste. Simon toon...

Woord-Makietie

Die 28ste September hou die Jannies Woord-Makietie. Gassprekers Leon en Amanda de Stadler (skrywers van die splinternuwe Tesourus van Afrikaans) gaan met die leerders kom gesels. Ons gaan woordspeletjies speel en die dag gebruik om ons wonderlike en ryk Afrikaanse...

Fredrich Erasmus presteer by Netwerk24 Wiskundekompetisie

Netwerk 24 saam met die Beeld en Volksblad bied jaarliks 'n aanlyn Wiskundekompetisie vir graad 6 en 7-leerders aan. Die wenner kan R15 000 vir sy skool en vir homself losslaan. Daar is ook kontantpryse vir leerders wat tweede en derde eindig. Na die eerste rondte...

Leerders presteer in SAMF-Wiskunde Olimpiade

Drie van ons leerders is deur na die finale rondte van die SAMF-Wiskunde Olimpiade. Die olimpiade word landwyd geskryf. Daar is twee rondtes wat voltooi moet word voordat die finale leerders gekies word. Daar word vanaf graad 4 - 7 slegs 480 leerders landwyd gekies om...

Boekskenking

Met groot trots verwelkom ons 'n nuwe boek in die biblioteek! Die splinternuwe kinderboek, "Lukas bou 'n Superkar" wat deur Peti Troski, Simon en Lea van Dyk se ma, geskryf is. Van ons Jannies se kant af, wil ons opreg vir Simon, Lea en Peti dankie sê vir hierdie...

Nuwe biblioteekstelsel

Die biblioteek het 'n nuwe stelsel aangekoop wat ons so gou as moontlik in werking wil stel. Vir dit om te plaas te vind, moet alle biblioteekboeke op die nuwe stelsel gelaai word. Juffrou Annami Gerber gaan sekere dele van die biblioteek sluit terwyl boeke opgelaai...

Pan Macmillan-Virtuele boekverkope

Ons hou van 16 tot 20 Augustus 'n virtuele boekverkoping. Al die inligting rakende die aankoop van boeke, verskyn op die pamflet. Vir enige navrae, stuur gerus 'n e-pos na biblioteek@jvrprim.co.za. [pdf-embedder...

Karu Rademeyer neem deel aan ATKV-DigiSkryf

Karu Rademeyer het tydens die Junie-vakansie aan die ATKV se DigiSkryf-kompetisie deelgeneem. Karu het haar eie gedig, My Afrikaans, geskryf. Volgens haar pa, Pieter, het sy sommer lekker uitdrukkings en idiome uit haar redenaarstoespraak van vroeër die jaar gebruik....

28sepHeeldagJannies Woord-makietiedag

Wys Meer

Woord van die week 88

kiekies
Definisie: ‘n Klein foto wat meestal deur ‘n amateur-fotograaf geneem word.
Sin: Die kiekies teen die muur is oud en vaal.
Oorsprong: Die woord kiekies het sy oorsprong in die van ‘n bekende Nederlandse fotograaf, Israel David Kiek. Die woord is dus ‘n eponiem.
Wenner: Mieke Huysamen (Gr.4M)

Skryfbehoeftelyste

Vorderingsverslae

Leerders ontvang kwartaalliks ‘n vorderings verslag wat hul vordering met behulp van kodes/persentasies gedurende die betrokke kwartaal aandui. Slegs tydens die vierde kwartaal word ‘n deurlopende punt op die vorderingsverslag aangedui.

Eksamen

Slegs leerders in graad 4-7 skryf eksamen. Dit vind tydens Junie en November plaas. Deur die loop van die jaar is daar ook toetsreekse in alle grade.

Prysuitdeling

Die prysuitdeling vind aan die einde van die jaar plaas. AL vier kwartale se punte word dus in berekening gebring om die onderskeie pryse toe te ken. Die drie toppresteerders van elke klas sal bekend gemaak word nadat elke leerder ‘n sertifikaat ontvang het. Elke leerder in ons skool ontvang ‘n sertifikaat wat ‘n holistiese indruk gee van die kind.

Kurrikulum Besonderhede

Grondslagfase

(Graad 1-3)

Vakke

 • Syferkundigheid
 • Geletterdheid
 • Liggaamlike Opvoeding
 • Lewensvaardigheid
 • Biblioteek
 • isiXhosa
 • Robotika, Kodering & 3D-ontwerp

Graadgidse

[fac_icon icon=”file-pdf-o”] Inleiding

[fac_icon icon=”file-pdf-o”] Graad 1

[fac_icon icon=”file-pdf-o”] Graad 2

[fac_icon icon=”file-pdf-o”] Graad 3

Intermediêre Fase

(Graad 4-6)

Vakke

 • Afrikaans
 • Engels (Eerste Addisionele Taal en Huistaal)
 • Wiskunde
 • Sosiale Wetenskappe – SW (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 • Tegnologie
 • Persoonlike en Sosiale Wetenskappe – PSW (Lewensvaardigheid, Skeppende Kunste, LO)
 • Biblioteek
 • isiXhosa
 • Robotika, Kodering & 3D-ontwerp

Graadgidse

[fac_icon icon=”file-pdf-o”] Inleiding

[fac_icon icon=”file-pdf-o”] Graad 4

[fac_icon icon=”file-pdf-o”] Graad 5

[fac_icon icon=”file-pdf-o”] Graad 6

Senior Fase

(Graad 7)

Vakke

 • Afrikaans
 • Engels (Eerste Addisionele Taal en Huistaal)
 • Wiskunde
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe – EBW
 • Sosiale Wetenskappe – SW (Aardrykskunde en Geskiedenis)
 • Natuurwetenskap – NW
 • Tegnologie
 • Lewensoriëntering
 • Skeppende Kunste
 • Robotika, Kodering & 3D-ontwerp

Graadgidse

[fac_icon icon=”file-pdf-o”] Inleiding

[fac_icon icon=”file-pdf-o”] Graad 7

Verrykende Akademiese Aktiwiteite

Biblioteek

Biblioteek

Leerders neem elke tweede week tydens skoolure boeke by die skool se biblioteek uit. Vind uit watter dag van die week jou kind se biblioteekdag is en onthou om die boeke weer op daardie dag terug te stuur skool toe, anders loop jou kind vir weke met dieselfde swaar boeke in sy/haar tas rond.

Rekenaarvaardigheid

Die rekenaarsentrum word gebruik om sekere vaardighede soos kritiese denke en probleemoplossing by leerders te ontwikkel. Robotika, kodering en 3D-ontwerp en -print word gebruik om hierdie vaardighede te bewerkstellig. Omdat die klasse klein is, kry elke kind individuele aandag.

Smiddae is die sentrum beskikbaar vir leerders wat hul klastake wil voltooi of navorsing wil doen. Hulle mag ook teen ’n minimale fooi van die drukker gebruik maak.

Wiskunde Aktiwiteite

Laerskool Jan van Riebeeck heg groot waarde aan syferkundigheid en bied ook Wiskundeklub, Mathletics, Living Maths en addisionele ad hoc programme aan. Ons leerders vaar jaarliks uitstekend in Living Maths, Wiskunde in Aksie se olimpiades en die WKOD se wiskunde kompetisies.

Graad 6 en 7 wiskunde klasse het toegang tot rekenaars vir ekstra wiskunde aktiwiteite.

Kumon word ook by die skool aangebied.

Xhosa

Xhosa-klasse

Graad 1 tot 6 leerders het elke tweede week ’n Xhosa-periode gedurende skoolure.

Frans

Franse-klasse

Kontak vir Suzaan Burger vir die dag en tyd van lesse.
Gr. 4 – 7 : Die doel is om die taal te verstaan en selfvertroue te kry om dit te praat, lees en skryf. R90 per les.
Gr. 1 – 3 : Die doel is om ‘n basiese gesprek te kan voer en vertroud te raak met die uitspraak. R60 per les.
Kontakbesonderhede: Suzaan Burger
[fac_icon icon=”envelope”] suzaan@jvrprim.co.za

Kunsklasse

Kunsonderrig by Laerskool Jan van Riebeeck, is daarop gemik om kreatiewe denke by ons leerders te kweek. Leerders ontvang tweeweekliks kunsonderrig in die kunsklas en hul kunswerke word op deurlopende basis in die skoolgange uitgestal.
Kuns word ook as privaat-buitemuurse aktiwiteit aangebied. Kontak vir Rentia by: emmarentia8@gmail.com

Uitstappies

Opvoedkundige uitstappies word gereeld vir leerders aangebied, in welke geval deelname verpligtend is, aangesien dit deel vorm van die skoolkurrikulum. In die beplanning van hierdie uitstappies word oorweging geskenk aan die veiligheid van leerders en toereikende toesig word verskaf. Weens die ligging van die skool word soms gebruik gemaak van die bus en busbestuurder van ons skool. U sal versoek word om skriftelik toe te stem tot u kind se deelname aan en/of busvervoer tydens voorgenome uitstappies. U word versoek om sodanige verlofbriefies te teken en dadelik terug te stuur. Geen leerder sal toegelaat word om sonder verlof op ’n uitstappie te gaan nie.