Laerskool Jan van Riebeeck glo in ‘n goeie balans tussen akademie, kultuur, sport en sosiale aktiwiteite.

Ons moedig leerders aan om hul volle potensiaal te bereik deur die geleenthede wat aan hulle gebied word aan te gryp. Binne hierdie breë raamwerk geniet elke klasonderwyser ‘n groot mate van vryheid met betrekking tot organisasie van sy/haar klasaanbieding.

Rol af of kliek op die skakels om meer oor die volgende uit te vind:

Uitslae & Prestasies
Skryfbehoeftelyste vir Graad 4 – 7
Kurrikulum
Verrykende akademiese aktiwiteite

Inligtingsgeleentheid in verband met vaardigheidskole

‘n Inligtingspraatjie rakende leerders se toekoms in terme van vaardigheidshoërskole word op Saterdag, 11 Junie, om 09:00 tot 10:30 in die skoolsaal deur WKOD-beamptes aangebied. Ouers wat belangstel, kan Marietjie de Kock (marietjie@jvrprim.co.za) voor of op 3 Junie...

Horizon-Wiskundekompetisie

Verlede kwartaal het al ons graad 5-7 leerders aan die eerste rondte van die Horizon-Wiskundekompetisie deelgeneem. Na afloop van die rondte het 87 leerders na die tweede rondte deurgedring. Die leerders is: Graad 5: Stephan Holtzhauzen, Anna Louw, Michaan Naylor,...

Akademiese rooster Dinsdag, 3 Mei

Neem kennis dat die skool Dinsdag, 3 Mei, 'n Maandagrooster sal volg. Die buitemuurs sal egter soos normaal voortgaan soos op 'n gewone Dinsdag.

Sistemies 2021: Graad 3 & 6 – verslag

Lees gerus deur die sistemiese verslag en uitslae vir graad 3 & 6 van 2021.

Gr. 1 – 7-Boekverkope & Gasspreker

Tydens 26, 28 en 29 April sal daar boekverkope in die skool se biblioteek gehou word. Graad 4 - 7 sal na afloop van De Wet Hugo se praatjie op Dinsdag, 26 April, die geleentheid kry om sy boeke te koop en te laat teken. Stuur gerus kontant saam met jou kind. Ons het...

Ouerbesoeke, 6 & 7 April

Volgende kwartaal is daar weer 'n geleentheid vir ouers/voogde om leerders se onderwyser(s) te kom sien. Om 'n afspraak te maak, kliek HIER of op die foto hier onder om die vorm in te vul. Volg asb. hierdie stappe wanneer jy die vorm invul: Kies die fase waarin jou...

Navorsingsprojek: Funda Wande Evaluasie

Ons is so bevoorreg om deel van 100 ander skole te wees wat aan 'n navorsingsprojek (Funda Wande Intervensie Evaluasie) deelneem. 10 Lukrake leerders in graad 4 en 7 is Maandag, 7 Maart, deur eksterne beamptes uit hul klasse onttrek om eksterne evaluasie af te lê....

Navorsing in Rekenaarlokaal

Ons rekenaarlokaal is in die middae vanaf 14:15 tot 15:00 vir leerders beskikbaar om navorsing vir take te doen, prente te soek of om take te voltooi. Maak van hierdie diens gebruik indien julle nie / nie genoeg rekenaars by die huis het nie of as jou kind(ers) beter...

Sinchroniseer skool se kalender(s)

Indien jy onseker is hoe om die skool se algemene kalender en/of die Gr.4-7 taak-en toetsrooster kalenders met jou eie kalender te sinchroniseer, volg die gepaste skakel hieronder (ook beskikbaar aan die bokant van ons webtuiste). Volg dan die instruksies in die grys...

Uitslae en Prestasies

Vorderingsverslae

Leerders ontvang kwartaalliks ‘n vorderings verslag wat hul vordering met behulp van kodes/persentasies gedurende die betrokke kwartaal aandui. Slegs tydens die vierde kwartaal word ‘n deurlopende punt op die vorderingsverslag aangedui.

Eksamen

Slegs leerders in graad 4-7 skryf eksamen. Dit vind tydens Junie en November plaas. Deur die loop van die jaar is daar ook toetsreekse in alle grade.

Prysuitdeling

Die prysuitdeling vind aan die einde van die jaar plaas. AL vier kwartale se punte word dus in berekening gebring om die onderskeie pryse toe te ken. Die drie toppresteerders van elke klas sal bekend gemaak word nadat elke leerder ‘n sertifikaat ontvang het. Elke leerder in ons skool ontvang ‘n sertifikaat wat ‘n holistiese indruk gee van die kind.

Skryfbehoeftes

Kurrikulum Besonderhede

Grondslagfase

(Graad 1-3)

Vakke

 • Syferkundigheid
 • Geletterdheid
 • Liggaamlike Opvoeding
 • Lewensvaardigheid
 • Biblioteek
 • isiXhosa
 • Robotika, Kodering & 3D-ontwerp

 

Graadgidse

Inleiding
Graad 1
Graad 2
Graad 3

Intermediêre Fase

(Graad 4-6)

Vakke

 • Afrikaans
 • Engels (Eerste Addisionele Taal en Huistaal)
 • Wiskunde
 • Sosiale Wetenskappe – SW (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 • Tegnologie
 • Persoonlike en Sosiale Wetenskappe – PSW (Lewensvaardigheid, Skeppende Kunste, LO)
 • Biblioteek
 • isiXhosa
 • Robotika, Kodering & 3D-ontwerp

Graadgidse

Inleiding
Graad 4
Graad 5
Graad 6

Senior Fase

(Graad 7)

Vakke

 • Afrikaans
 • Engels (Eerste Addisionele Taal en Huistaal)
 • Wiskunde
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe – EBW
 • Sosiale Wetenskappe – SW (Aardrykskunde en Geskiedenis)
 • Natuurwetenskap – NW
 • Tegnologie
 • Lewensoriëntering
 • Skeppende Kunste
 • Robotika, Kodering & 3D-ontwerp

Graadgidse

Inleiding
Graad 7

Verrykende Akademiese Aktiwiteite

Biblioteek

Biblioteek

Leerders neem elke tweede week tydens skoolure boeke by die skool se biblioteek uit. Vind uit watter dag van die week jou kind se biblioteekdag is en onthou om die boeke weer op daardie dag terug te stuur skool toe, anders loop jou kind vir weke met dieselfde swaar boeke in sy/haar tas rond.

Rekenaarvaardigheid

Die rekenaarsentrum word gebruik om sekere vaardighede soos kritiese denke en probleemoplossing by leerders te ontwikkel. Robotika, kodering en 3D-ontwerp en -print word gebruik om hierdie vaardighede te bewerkstellig. Omdat die klasse klein is, kry elke kind individuele aandag.

Smiddae is die sentrum beskikbaar vir leerders wat hul klastake wil voltooi of navorsing wil doen. Hulle mag ook teen ’n minimale fooi van die drukker gebruik maak.

Wiskunde Aktiwiteite

Laerskool Jan van Riebeeck heg groot waarde aan syferkundigheid en bied ook Wiskundeklub, Mathletics, Living Maths en addisionele ad hoc programme aan. Ons leerders vaar jaarliks uitstekend in Living Maths, Wiskunde in Aksie se olimpiades en die WKOD se wiskunde kompetisies.

Graad 6 en 7 wiskunde klasse het toegang tot rekenaars vir ekstra wiskunde aktiwiteite.

Kumon word ook by die skool aangebied.

Xhosa

Xhosa-klasse

Graad 1 tot 6 leerders het elke tweede week ’n Xhosa-periode gedurende skoolure.

Naaldwerkklasse

Die kursus bestaan uit 10 lesse waartydens leerders verskillende items maak. Leerders ontvang patrone en dit wat hulle tydens die lesse maak.
Kontakbesonderhede:
Suzaan Burger & Marianne Conradie: lawwelappe@gmail.com

Kunsklasse

Kunsonderrig by Laerskool Jan van Riebeeck, is daarop gemik om kreatiewe denke by ons leerders te kweek. Leerders ontvang tweeweekliks kunsonderrig in die kunsklas en hul kunswerke word op deurlopende basis in die skoolgange uitgestal.
Kuns word ook as privaat-buitemuurse aktiwiteit aangebied. Kontak vir Rentia by: emmarentia8@gmail.com

Uitstappies

Opvoedkundige uitstappies word gereeld vir leerders aangebied, in welke geval deelname verpligtend is, aangesien dit deel vorm van die skoolkurrikulum. In die beplanning van hierdie uitstappies word oorweging geskenk aan die veiligheid van leerders en toereikende toesig word verskaf. Weens die ligging van die skool word soms gebruik gemaak van die bus en busbestuurder van ons skool. U sal versoek word om skriftelik toe te stem tot u kind se deelname aan en/of busvervoer tydens voorgenome uitstappies. U word versoek om sodanige verlofbriefies te teken en dadelik terug te stuur. Geen leerder sal toegelaat word om sonder verlof op ’n uitstappie te gaan nie.