Laerskool Jan van Riebeeck glo in ‘n goeie balans tussen akademie, kultuur, sport en sosiale aktiwiteite.

Ons moedig leerders aan om hul volle potensiaal te bereik deur die geleenthede wat aan hulle gebied word aan te gryp. Binne hierdie breë raamwerk geniet elke klasonderwyser ‘n groot mate van vryheid met betrekking tot organisasie van sy/haar klasaanbieding.

Vind gerus meer uit oor ons kurrikulum en verrykende akademiese aktiwiteite, asook die skryfbehoeftelyste vir Grade 4-7.

Jongste Akademiese Nuus

Nuwe datum vir Algemene Kennis toets

Die Algemene kennistoets wat Woensdag, 17 November, geskryf sou word, is uitgestel weens die groot hoeveelheid afwesighede in die Gr.7-groep. Een leerder sal die Algemene Kennis-beker by die prysuitdeling ontvang en ons wil vir soveel as moontlik leerders 'n...

Geagte Ouers / Voogde

Ek hoop en vertrou dat almal wat verlede Vrydagaand die sosiale funksie by die Conradievelde bygewoon het, dit terdeë geniet het. Opvallend was die heerlike samesyn onder ouers, leerders en personeel so amper of almal daarna gesmag het. Selfs die weer het perfek...

Registerklasse vir 2022

Neem asb. kennis van die registeronderwyser-klasindelings vir 2022:   Laerskool Jan van Riebeeck: Gr.1 T - Liezel Theron Gr.1 K - Michelle Kellerman (Graadhoof) Gr.1 S - Nicola Swanepoel   Gr.2 DG - Raché de Goede  (Graadhoof) Gr.2 N - Anja Nauta Gr.2 S - Helené...

Simon van Dyk slaan prys los!

Ons het vroeër die jaar berig oor Simon van Dyk wat 'n derde prys in Storiewerf se skryfkompetisie losgeslaan het. Lees gerus sy storie wat tans op Storiewerf se webwerf verskyn. Ons is ongelooflik trots op jou, Simon! Storiewerf: Rooi oë in die nag

Spelfees-wenners

Woensdag, 27 Oktober, het die deelnemers van die interne spelkompetisie ons stomgeslaan met hul uitmuntende spelvaardighede. Die kompetisie tussen deelnemers het almal op hul tone gehad, maar daar kon natuurlik net een wenner wees. Baie geluk aan die volgende leerders...

Grondslagfase Skryfbehoeftes

Dit is tyd om die skryfbehoeftes vir 2022 te beplan! Die grondslagfase het vir graad 1 tot graad 3 ‘n pakket bymekaar gesit. Dit is beskikbaar op die Karri-Toep. Die sluitingsdatum vir bestellings is: 25 November 2021. Die pakket sal in jou kind se nuwe klas wag...

JvR presteer by Wiskundekompetisie

Elke jaar word daar 'n wiskundekompetisie by Laerskool Van Riebeeckstrand aangebied.  Die doel van die kompetisie is vir verryking. Leerders word aan uitdagende somme blootgestel en leer om sekere somme baie vinnig te kan beantwoord. Ons het aan die begin van die...

Jannies Woord-Makietie

Dinsdag, 28 September, het die Jannies makietie met woorde gehou. ‘n Opregte dankie aan ons gassprekers, Amanda en Leon de Stadler, wat ons leerders met die wonderkrag van woorde kom verryk het. Amanda en Leon is die skrywers van die nuwe Tesourus van Afrikaans....

Peti Troski – boekvoorlesing

Peti Troski het die Jannies verlede Donderdag kom besoek. Die Graad 1-4-leerders het die voorlesing uit haar splinternuwe boek, "Lukas bou ‘n superkar", terdeë geniet. Baie dankie, Peti, vir hierdie wonderlike geleentheid wat jy aan ons leerders gebied het!

Woord van die week 88

kiekies
Definisie: ‘n Klein foto wat meestal deur ‘n amateur-fotograaf geneem word.
Sin: Die kiekies teen die muur is oud en vaal.
Oorsprong: Die woord kiekies het sy oorsprong in die van ‘n bekende Nederlandse fotograaf, Israel David Kiek. Die woord is dus ‘n eponiem.
Wenner: Mieke Huysamen (Gr.4M)

Skryfbehoeftelyste

Vorderingsverslae

Leerders ontvang kwartaalliks ‘n vorderings verslag wat hul vordering met behulp van kodes/persentasies gedurende die betrokke kwartaal aandui. Slegs tydens die vierde kwartaal word ‘n deurlopende punt op die vorderingsverslag aangedui.

Eksamen

Slegs leerders in graad 4-7 skryf eksamen. Dit vind tydens Junie en November plaas. Deur die loop van die jaar is daar ook toetsreekse in alle grade.

Prysuitdeling

Die prysuitdeling vind aan die einde van die jaar plaas. AL vier kwartale se punte word dus in berekening gebring om die onderskeie pryse toe te ken. Die drie toppresteerders van elke klas sal bekend gemaak word nadat elke leerder ‘n sertifikaat ontvang het. Elke leerder in ons skool ontvang ‘n sertifikaat wat ‘n holistiese indruk gee van die kind.

Kurrikulum Besonderhede

Grondslagfase

(Graad 1-3)

Vakke

 • Syferkundigheid
 • Geletterdheid
 • Liggaamlike Opvoeding
 • Lewensvaardigheid
 • Biblioteek
 • isiXhosa
 • Robotika, Kodering & 3D-ontwerp

Graadgidse

Inleiding

Graad 1

Graad 2

Graad 3

Intermediêre Fase

(Graad 4-6)

Vakke

 • Afrikaans
 • Engels (Eerste Addisionele Taal en Huistaal)
 • Wiskunde
 • Sosiale Wetenskappe – SW (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 • Tegnologie
 • Persoonlike en Sosiale Wetenskappe – PSW (Lewensvaardigheid, Skeppende Kunste, LO)
 • Biblioteek
 • isiXhosa
 • Robotika, Kodering & 3D-ontwerp

Graadgidse

Inleiding

Graad 4

Graad 5

Graad 6

Senior Fase

(Graad 7)

Vakke

 • Afrikaans
 • Engels (Eerste Addisionele Taal en Huistaal)
 • Wiskunde
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe – EBW
 • Sosiale Wetenskappe – SW (Aardrykskunde en Geskiedenis)
 • Natuurwetenskap – NW
 • Tegnologie
 • Lewensoriëntering
 • Skeppende Kunste
 • Robotika, Kodering & 3D-ontwerp

Graadgidse

Inleiding

Graad 7

Verrykende Akademiese Aktiwiteite

Biblioteek

Biblioteek

Leerders neem elke tweede week tydens skoolure boeke by die skool se biblioteek uit. Vind uit watter dag van die week jou kind se biblioteekdag is en onthou om die boeke weer op daardie dag terug te stuur skool toe, anders loop jou kind vir weke met dieselfde swaar boeke in sy/haar tas rond.

Rekenaarvaardigheid

Die rekenaarsentrum word gebruik om sekere vaardighede soos kritiese denke en probleemoplossing by leerders te ontwikkel. Robotika, kodering en 3D-ontwerp en -print word gebruik om hierdie vaardighede te bewerkstellig. Omdat die klasse klein is, kry elke kind individuele aandag.

Smiddae is die sentrum beskikbaar vir leerders wat hul klastake wil voltooi of navorsing wil doen. Hulle mag ook teen ’n minimale fooi van die drukker gebruik maak.

Wiskunde Aktiwiteite

Laerskool Jan van Riebeeck heg groot waarde aan syferkundigheid en bied ook Wiskundeklub, Mathletics, Living Maths en addisionele ad hoc programme aan. Ons leerders vaar jaarliks uitstekend in Living Maths, Wiskunde in Aksie se olimpiades en die WKOD se wiskunde kompetisies.

Graad 6 en 7 wiskunde klasse het toegang tot rekenaars vir ekstra wiskunde aktiwiteite.

Kumon word ook by die skool aangebied.

Xhosa

Xhosa-klasse

Graad 1 tot 6 leerders het elke tweede week ’n Xhosa-periode gedurende skoolure.

Frans

Franse-klasse

Kontak vir Suzaan Burger vir die dag en tyd van lesse.
Gr. 4 – 7 : Die doel is om die taal te verstaan en selfvertroue te kry om dit te praat, lees en skryf. R90 per les.
Gr. 1 – 3 : Die doel is om ‘n basiese gesprek te kan voer en vertroud te raak met die uitspraak. R60 per les.
Kontakbesonderhede: Suzaan Burger
[fac_icon icon=”envelope”] suzaan@jvrprim.co.za

Kunsklasse

Kunsonderrig by Laerskool Jan van Riebeeck, is daarop gemik om kreatiewe denke by ons leerders te kweek. Leerders ontvang tweeweekliks kunsonderrig in die kunsklas en hul kunswerke word op deurlopende basis in die skoolgange uitgestal.
Kuns word ook as privaat-buitemuurse aktiwiteit aangebied. Kontak vir Rentia by: emmarentia8@gmail.com

Uitstappies

Opvoedkundige uitstappies word gereeld vir leerders aangebied, in welke geval deelname verpligtend is, aangesien dit deel vorm van die skoolkurrikulum. In die beplanning van hierdie uitstappies word oorweging geskenk aan die veiligheid van leerders en toereikende toesig word verskaf. Weens die ligging van die skool word soms gebruik gemaak van die bus en busbestuurder van ons skool. U sal versoek word om skriftelik toe te stem tot u kind se deelname aan en/of busvervoer tydens voorgenome uitstappies. U word versoek om sodanige verlofbriefies te teken en dadelik terug te stuur. Geen leerder sal toegelaat word om sonder verlof op ’n uitstappie te gaan nie.