oktober 2020

16oktHeeldagAtletiek: Bredasdorp Top 10

november 2020

25novHeeldagAtletiek: Baanitems Gr R- 7

27novHeeldag23Atletiek: Velditems O/ 10 tot Ope soos vir 2021

oktober 2020

10oktHeeldagKrieket: Ses-aan-'n-kant O/13 Toernooi

17oktHeeldagKrieket: Mini-Krieket Worcester Noord

24oktHeeldagKrieket: KFC Mini-Krieket Sportdag

november 2020

06novHeeldagKrieket: DayNight Mini-Krieket Toernooi (WEG)

Geen Inskrywings

april 2020

02aprHeeldag04UITGESTEL: Netbal: Kring proewe

06aprHeeldagUITGESTEL: Netbal: Inter-Kring proewe

08aprHeeldagUITGESTEL: Netbal: Distrik Noord proewe

14aprHeeldagNetbal: Inter-Distrik proewe

18aprHeeldagNetbal: Finale CTPSN proewe O/13

21aprHeeldagNetbal: Top Schools Noord uitspeel ronde

25aprHeeldagNetbal: Finale CTPSN proewe O/11 & O/12

mei 2020

07meiHeeldagNetbal: Fair Cape O/9 toernooi (WEG)

08meiHeeldagNetbal: Fair Cape O/8 toernooi (WEG)

08meiHeeldag09Netbal: Wes-Kaap proewe O/12 & O/13

09meiHeeldagNetbal: Fair Cape O/7 toernooi (WEG)

15meiHeeldag16Netbal: CTPSN Top Schools finale proewe O/12 & O/13

23meiHeeldagDriehoekige Sportdag (WEG)

29meiHeeldag30Netbal: Wes-Kaap Top Schools Kompetisie

julie 2020

24julHeeldag25Netbal: SASN Top Schools kompetisie

augustus 2020

01augHeeldagNetbal: O/10 & O/11 Kenridge Ontwikkelings Toernooi

20augHeeldag23Blanco Toer: Netbal & Rugby

29augHeeldagRugby & netbal: Elto Towers 7's Toernooi

september 2020

05sepHeeldagNetbal: CTPSN Liga-finale

mei 2020

23meiHeeldagDriehoekige Sportdag (WEG)

junie 2020

06junHeeldagRugby: Durbanville Prep Rugby Dag

06junHeeldagRugby: Table View 10's Toernooi (WEG)

julie 2020

31julHeeldagRugby: Fanie Theron O/10 & O/11 dag

augustus 2020

20augHeeldag23Blanco Toer: Netbal & Rugby

29augHeeldagRugby & netbal: Elto Towers 7's Toernooi

september 2020

05sepHeeldagRugby: Sewes Toernooi

april 2020

24aprHeeldagSkaakwedstryde

augustus 2020

14augHeeldagSkaak: Paarl Primêre Seunskool Toernooi

Geen Inskrywings

september 2020

11sepHeeldag12Tennis: Paarl Primêre seunskool O/11 Toernooi (WEG)