Category: Kuns

Kunsonderrig by Laerskool Jan van Riebeeck is daarop gemik om kreatiewe denke by ons leerders te kweek. Leerders word blootgestel aan verskillende mediums, tegnieke, en kleurteorie in konteks van kunsgeskiedenis en ander kulture. Hierdie benadering ontwikkel kritiese denke en besluitnemingsvermoë en bou selfvertroue en 'n waardering vir verskillende perspektiewe. Terselfdertyd leer die kinders 'n visuele taal aan om uiting te gee aan 'n innerlike belewenswêreld.

Kuns word ook as privaat- buitemuurse aktiwiteit aangebied. Kontak vir Rentia by: emmarentia8@gmail.com

Kunsnuus

WKOD-Kunskompetisie 2021

Die WKOD se jaarlikse kunskompetisie het, soos verlede jaar, aanlyn plaasgevind in samewerking met die Nelson Mandela Universiteit. Die nasionale kunskompetisie is gemik op Gr.7-12-leerders en ondersoek die raakpunte tussen...

Kuns Dagboek

mei 2022

Geen Inskrywings

junie 2022

Geen Inskrywings