Inligting vir Ouers

 

Graad 1

 • Leerders begin met basiese programmering konsepte d.m.v. block coding op verskeie platforms.
 • Leerders raak vertroud met die sleutelbord en muis.
 • In die 4de kwartaal, voltooi hulle hul 1ste 3D-ontwerp – naamplaatjie sleutelhouer.

Graad 2

 • Leerders werk meer in diepte met programmering konsepte d.m.v. block coding op verskeie platforms.
 • Hulle 3D-ontwerp ‘n katapult op Tinkercad en leer verder hoe 3D-ontwerp en -drukkers werk.

Graad 3

 • Leerders leer hoe sekere Google Apps werk ter voorbereiding vir graad 3.
 • Leerders werk meer in diepte met programmering konsepte d.m.v. block coding op verskeie platforms.
 • Hulle werk verder met 3D-ontwerp en begin met basiese robotika konsepte.

Graad 4

 • Leerders leer meer van spesifieke Google Apps wat hulle gaan help met onderrig in die klas en by die huis.
 • Hulle Tinkercad-projek is ‘n sonkragkarretjie (met klein sonpanele wat dit aandryf).

Graad 5

 • Leerders werk aan ‘n Tinkercad projek wat 3D-ontwerp, programering en robotika insluit.

Graad 6

 • Leerders werk aan ‘n Tinkercad projek wat 3D-ontwerp, programering en robotika insluit.

Graad 7

 • Leerders ontwerp en bou ‘n karretjie wat sekere funksies kan verrig soos om te stop as iets in sy pad is en in ‘n ander rigting ry.
/ Akademie, Nuus, Rekenaars

Ons rekenaarlokaal is in die middae vanaf 14:15 tot 15:00 vir leerders beskikbaar om navorsing vir take te doen, prente te soek of om take te voltooi. Maak van hierdie diens gebruik indien julle nie / nie genoeg rekenaars by die huis het nie of as jou kind(ers) beter gaan werk in ‘n klaskamer opset. Suzaan Burger hou toesig. Laat weet ook gerus indien julle ‘n spesiale reëling wil tref, bv. as ‘n leerder langer wil bly om ‘n taak klaar te maak: suzaan@jvrprim.co.za

/ Nuus, Rekenaars

Die onderwysers het verlede week ‘n koderingsessie bygewoon waartydens hulle vir ‘n uur lank (hour of code) op Code.org d.m.v. “block coding” basiese koderingkonsepte geleer het. Dit was die eerste van nog vele sessies en ons beoog om te begin om hierdie koderingkonsepte te integreer in ons klasse. Ons sal van volgende jaar af ook Robotika as deel van die rekenaarkurrikulum aanbied.

Vir meer inligting rondom kodering vir kinders, kliek HIER.
Indien jy self wil gaan loer na Code.org, kliek HIER.
Scratch is nog ‘n gratis aanlynprogram waarin leerders hul eie koderingprojekte kan aanpak: Kliek HIER.
Om te sien wat ons tans in die rekenaarklas doen, kliek HIER.
Vir enige navrae, stuur gerus ‘n e-pos aan suzaan@jvrprim.co.za.

/ Akademie, Nuus, Rekenaars

Ons het ‘n dokument (Google Form) saamgestel om jou as ouer in te lig oor wat ons tans in die rekenaarklas doen. Aan die einde van die dokument is daar ‘n gedeelte waar jy as ouer kommentaar kan lewer of voorstelle kan maak. Lees asb. eers deur die dokument voordat jy die kommentaar gedeelte invul. Kliek HIER vir die vorm.

/ Rekenaars

Hierdie is in verband met wat tans in die rekenaarklas gebeur vir Gr.R tot Gr.4 en wat ons beoog om in die toekoms te implementeer.

Die basis waarop Gr.R tot Gr.4 tans werk is die Office pakket (Word, Excel, Power Point, Paint en Publisher). Hierdie programme word gebruik om (geïntegreerd met klaswerk) rekenaar-, muis-, en sleutelbordvaardighede aan te leer, in te oefen en prakties toe te pas. Hiermee saam word navorsingsprogramme soos Encarta, KidsCD en Google gebruik. Ons maak ook van Computers4kids gebruik wat alreeds geïntegreerde lesse uitgewerk het en wat dan toegepas kan word.

‘n Voorbeeld van ‘n geïntegreerde les: Gr.4 behandel die vorms van water in die klas en in die rekenaarklas maak hulle gebruik van Power Point om ‘n skyfievertoning oor die vorms van water te doen. Hulle gebruik Google vir navorsing en grafika. Hierdie skyfies word in hul gewone klas aan medeklasmaats vertoon.

Daar word ook tikvaardighede ingewerk, maar daar is te min tyd om behoorlik hieraan aandag te gee. Dit is aan te bevele dat leerders tuis sal oefen aan hulle tikvaardighede.

Ons het van die begin van die tweede kwartaal af Chromebooks in die rekenaarklas gekry. Die oorgang van die Thin Clients rekenaars na die Chromebooks is reeds vir Gr.5 tot 7 gemaak. Ons gaan egter eers volgende jaar daardie oorgang vir Gr.1-4 maak.

Die Chromebooks vereis van elke leerder om ‘n e-posadres en wagwoord te hê om enigsins in te teken. Daar is reeds vir alle leerders e-posadresse geskep, maar Gr.1-4 gaan dit eers van volgende jaar af begin gebruik. Chromebooks kan nie Office aflaai nie, dit is Google gebaseer. Wanneer hulle dus oorskakel na die Chromebooks, beoog ons om die volgende met hulle te behandel:

Google (vir navorsing)
Google Kiddle (vir navorsing)
Gmail
Google Drive
Google Docs
Google Slides
Google Classroom
Google Vorms
Google Calendar

Daar is nog baie ander Google Apps waarna ons kan kyk, maar dit sal afhang van hoeveel tyd ons het. Aangesien ons elke groep een keer in twee weke sien, is ons tyd saam met hulle baie beperk. Onderwerpe soos internetveiligheid en hoe om navorsing te doen sal behandel word. Ons sal steeds temas wat in klasse behandel word in die rekenaarklas inkorporeer, maar die fokus sal wees om so veel as moontlik rekenaarvaardighede aan te leer.
Die fondasie vir hulle rekenaarkennis word dus in die grondslagfase en Gr.4 gelê. Sodoende het ons die geleentheid om leerders in Gr.5-7 meer probleemoplossingsvaardighede aan te leer deur gebruik te maak van sekere eenvoudige programmeringsprogramme.

Hierdie beplanning kan sekerlik nog verander, aangesien ‘n mens nooit weet waarheen die rekenaarwêreld beweeg nie. Indien ons sien dat leerders vinnig die gebruik van ‘n rekenaar onder die knie het, kan ons ook op ‘n vroeër ouderdom al die probleemoplossingsvaardighede in klasse inkorporeer en selfs ook die uitbreiding van die huidige rekenaarkurrikulum oorweeg.

/ Rekenaars

Aangesien ons Google gebaseer is, maak ons gebruik van Google om dokumente te skep, take te doen en inligting te soek (Google Docs, Google Classroom, Google Slides ens.).

Die skool is besig om alle rekenaars waarop die leerders werk met Chromebooks te vervang. Om die Chromebook te kan gebruik, moet leerders van e-posadresse gebruik maak om in te teken. Die eerste stap was dus om vir alle leerders e-posadresse te skep. Vir veiligheidsredes het ons die leerders se eerste drie letters van hulle naam en die eerste drie letters van hulle van gebruik om e-posse met die skool se domain saam te stel. Bv. as die leerder se naam Piet van Rensburg is, sal sy e-pos wees pievan@jvrprim.co.za. Die naam wat aan die e-pos gekoppel is, is ook slegs die eerste drie letters van hulle naam en die eerste drie letters van hulle van.

Ons het alles in plek gestel om dit veilig vir ons leerders te maak. Alle e-posse en aktiwiteite wat die leerders op die Chromebooks doen word gemonitor. Ons fokus op internetveiligheid sodat leerders bewus is van die gevare. Ons sal ondersteuning van jou as ouer waardeer in hierdie opsig.

Ons leer leerders ook tikvaardighede aan. Daar is gratis programme op die internet beskikbaar (bv. http://www.typingstudy.com/) wat hulle help om dit te bemeester. Indien moontlik kan julle dit by die huis ook oefen, want ons het nie altyd genoeg tyd in die klas om te oefen nie.

Ons beoog om volgende jaar van Gr.1 af leerders aan Chromebooks en Google Apps bloot te stel. Dit beteken dat ons meer tyd gaan hê om leerders van Gr.5 af probleemoplossingsvaardighede aan te leer deur gebruik te maak van eenvoudige programmeringsprogramme.

Hierdie beplanning kan sekerlik nog verander, aangesien ‘n mens nooit weet waarheen die rekenaarwêreld beweeg nie. Indien ons sien dat leerders vinnig die gebruik van ‘n rekenaar onder die knie het, kan ons ook op ‘n vroeër ouderdom al die probleemoplossingsvaardighede in klasse inkorporeer en selfs ook die uitbreiding van die huidige rekenaarkurrikulum oorweeg.

Indien jy enige navrae het, kontak gerus vir Leon Hanekom (Gr.7-leerders) en Suzaan Burger (Gr.5 en 6-leerders).

leon@jvrprim.co.za
suzaan@jvrprim.co.za