Soekfunksie

  • Filter Kategorie/ë

  • Herstel

Kommunikasiekanale

Alle ouers is nie altyd seker wat die korrekte kanale is om te volg wanneer hulle voorstelle / navrae / klagtes het oor sekere aspekte by die skool nie. 

Akademie
Vir akademiese aangeleenthede, kontak eers die betrokke vak- of klasonderwyser en daarna die akademiese hoof, Me Marinda Brink. Vervolgens kan u die skoolhoof nader. 

Sport
Vir sportsake, kontak eers die afrigter, daarna die hoof van die betrokke sport, en dan die sportbestuurder. Vervolgens kan u die skoolhoof nader.
Indien ‘n sportwedstryd gekanselleer word, sal die skool ‘n sms uitstuur om ouers hiervan in te lig.  Die sms sal uitgestuur word sodra kennisgewing ontvang word, of as dit ‘n tuiswedstryd is, om 12h00.

Kultuur
Vir kulturele aangeleenthede kontak die betrokke onderwyser, en daarna die departementshoof van Musiek, Me. Helecia Groenewald. Vervolgens kan u die skoolhoof nader.

Geboue en terrein
Indien u klagtes of voorstelle aangaande die geboue en terrein het, kan u met die opsigter of die skoolhoof in verbinding tree.

Indien u al bogemelde kanale gevolg het en steeds geen sukses behaal het nie, kan u die betrokke beheerraadslede kontak, en daarna die voorsitter.

Vir u gerief sluit ons die volgende persone se e-posadresse in.
(Klik op die naam):

HOOF VAN: NAAM EN VAN
RUGBY + ATLETIEK Leon Hanekom
NETBAL Razelle Hanekom
KRIEKET Timothy Lilly
TENNIS Nora Verster
SWEM Bibi Stoffberg
LANDLOOP Mareli Boshoff
SKAAK Rachè de Goede
KULTUUR Helecia Groenewald
AKADEMIE Marinda Brink
SKOOLHOOF Johan Oosthuizen
OPSIGTER Hannes Muller
BEHEERLIGGAAM (VOORSITTER) Nicole Strauss
BEHEERLIGGAAM (SPORT) Hennie du Plooy
BEHEERLIGGAAM (KULTUUR)  Nicole Strauss
BEHEERLIGGAAM
(GEBOUE EN TERREIN)
LJ le Roux

Jean Lombaard

Konsertkaartjies

Besprekings vir die skoolkonsert open Vrydag 25 Augustus om 10:00.

Klik hier om te bespreek.

Nuusbrief Subskripsie

Om die weeklikse nuusbrief per e-pos te ontvang, voltooi asseblief jou kommunikasievoorkeure in jou JvR webprofiel.

Category: Nuus

/ Nuus, Sport, Swem
As gevolg van die droogte en die swembad se watervlak wat te laag is, sal swem nie saam met al die ander somersportsoorte op 22 Januarie begin soos gister berig nie. Tot verdere kennisgewing sal swemoefening nie voortgaan nie. Leerders sal nog briewe ontvang met ‘n afskeurstrokie indien hulle belangstel om aan swem deel te neem. Voltooi dan asseblief die afskeurstrokie en stuur dit terug skool toe sodat ons die indelings van die swemgroepe reeds kan afhandel. Swimsmart begin vanaf hierdie jaar aktief met hul privaatlesse by die skool en ouers is welkom om hulle te kontak.
/ Akademie, Nuus

Ons aangepaste huiswerkbeleid sal hierdie jaar op ‘n proefbasis aangebied word.  Ons fokus is om huiswerk sover moontlik te beperk, opbouend en interessant te hou en vir vasleggingsdoeleindes te gebruik.  Ons wil hierdie jaar poog om Projek Gebaseerde Onderrig in graad 5 – 7 toe te pas.  Dit word spesifiek gedurende take gebruik, waartydens verskillende vakke saam werk om ‘n enkele, meer gefokusde en interessante onderwerp te ondersoek. Toetse sal steeds soos in die verlede voortgaan.  

In die grondslagfase (graad 1 – 3) sal huiswerk ‘n gemiddelde tydsbeperking per graad hê. Graad 1 en 2 is 30 minute en graad 3 is 45 minute per dag. Al drie grade gee net huiswerk wat ingeskerp moet word en wat reeds in die klas aangeleer is. Al die graad 1-3 klasse gee ook ‘n geleentheid om met huiswerk die laaste 10 minute van die dag te begin.

In die intermediêre fase (graad 4 – 6) sal daar steeds huiswerk in Afrikaans, Engels en Wiskunde bv. mondelinge, voorbereide lees, speltoetse, tafeltoetse, ens. gegee word.  Die oefeninge van die onderskeie vakke (taal, letterkunde, somme, ens.) sal verminder/verkort word.  Ons fokus is hoofsaaklik op die inhoudsvakke.  Huiswerk en take sal sover moontlik gedurende klastyd voltooi word.

Aangesien graad 7’s vir hoërskool voorberei, sal hulle nie deur die huiswerkbeleid geraak word nie.  Ons sal wel probeer om onnodige huiswerk te beperk.
Let wel dat huiswerkklasse steeds vir alle leerders beskikbaar is aangesien daar steeds ‘n sekere mate van huiswerk sal wees. 

/ Nuus, Sport
Ons wens vir almal ‘n baie voorspoedige 2018 toe.
Alle sport vir die jaar skop Maandag, 22 Januarie af. Alle leerders het Woensdag die Somer Sportprogram ontvang met die oefentye van alle sport. Bewaar dit asb, indien dit wegraak of u het dit nie ontvang nie, is dit ook op die skool se webwerf beskikbaar. SOMER SPORTPROGRAM
 
Ons streef daarna om vir ons leerders soveel moontlike geleenthede te skep en daarom het ons ook al die privaataktiwiteite aan die agterkant van die Somerporgram ingesluit. Ouers moet egter self die onderskeie mense kontak om reëlings te tref. PRIVAATAKTIWITEITE 

Ons is baie opgewonde om hierdie jaar met nuwe krieketafrigters te begin. Die hoofafrigter is Allison Johnson. Hy bring 28 jaar se afrigters-ondervinding van onder meer die WP O/13 – O/19 spanne na ons skool. Hy is ook baie betrokke by Groenpunt krieketklub en maak ook so vir ons spelers ander deure oop. Die ander afrigters wat saam met hom gaan werk is Seon Mouton en Tom Redhead. Ouers is ook welkom om vir AllIson te kontak vir privaatafrigtingsessies. Hou die webkalender dop vir al die wedstryddatums.

Die jaar 2018 hou ook nuwe dinge vir ons tennis in. Ons moes aan die einde van 2017 vir juffrou Nora Verster, tennishoof, en Deoné Bosman, privaatafrigter, groet. Ons is baie dankbaar vir alles wat hulle vir tennis gedoen het by Laerskool Jan van Riebeeck. Ons verwelkom vir juffrou Marli Klynsmith as ons nuwe tennishoof en Simone Mulder as ons nuwe privaatafrigter vir 2018. 

Baie dankie vir almal se ondersteuning gedurende die Kleuresportbyeenkoms die einde van 2017. Die uitslae is op die skool se webwerf beskikbaar. Ons gebruik hierdie uitslae om die atletiekspan saam te stel wat aan die Interskole byeenkoms op Maandag, 5 Februarie, deelneem. Die atlete wat vir die span gekies is, sal binnekort hul briewe ontvang met meer inligting. Indien daar enige nuwe leerders is wat wil deelneem aan die Interskole moet hulle vir Mnr Hanekom teen Woensdag, 24 Januarie, kontak. Hy sal dan reël dat jy teen die ander atlete, wat reeds gekwalifiseer het, deelneem om te sien of jou uitslae beter is. Ons herinner ook almal dat die atletiekoefening vir die eerste kwartaal slegs vir die atlete is wat vir die span gekies is. Hierdie reëling is om te verseker dat ons meer aandag aan die atlete kan gee. Almal is weer welkom om oefening in die vierde kwartaal by te woon. Die uitsondering is wel die tweekamp- en landloopatlete wat steeds saam met die atletiekspan oefen.

Ons begin ook Maandag met ons swemoefening. Ons wil ‘n versoek tot leerders doen om asb so min as moontlik water uit die swembad te spat tydens oefening. Swimsmart begin ook van hierdie jaar af aktief met hul privaatlesse by die skool en ouers is welkom om hulle te kontak. 

Ons wil ‘n beroep op ouers doen om asb die kalender dop te hou vir wedstryde, toernooie en sportdae se datums wanneer dit kom by die beplanning van partytjies en vakansies. Dit plaas afrigters en ander spanlede in ‘n baie slegte posisie indien spelers nie kan deelneem nie. Ons plaas alle gebeure op die kalender sodra dit bevestig is.  Indien ouers betrokke wil raak, enige navrae of voorstelle het, kan hul gerus die sportkantoor kontak by sport@jvrprim.co.za . Ek gaan nie elke dag by die skool wees nie a.g.v ons eie babatjie wat in Februarie sy verskyning maak. Ek gaan wel sommige dae by die skool wees en ander dae van die huis af werk en sal so gou moontlik terugkom na enige navrae.  Ons beplan om ‘n vraelys aan die einde van die somerseisoen aan ouers te stuur, om terugvoer van julle te kry. Die doel is om hierdeur aan te hou groei en ontwikkel om so Laerskool Jan van Riebeeck se sport tot nuwe hoogtes te neem. Baie sterkte aan al ons sportmanne en -vroue vir 2018. 
/ Koor, Kuns en Kultuur, Nuus
 

Koorlede word op die oomblik getoets. Die meeste weet reeds wie sing in die Seniorkoor. 
Ons hou op Saterdag 3 Februarie van 9:00 – 13:00 ‘n werkswinkel/oefening vir die Seniorkoor in die saal. Maak vroegtydig die datum vas en tref asb julle reëlings sodat almal dit kan bywoon.

/ Drama, Kuns en Kultuur, Nuus
Dramaklasse word  privaat aangebied en die beplanning daarvan strek oor 4 kwartale. Daar sal tussen 8 en 9 klasse per kwartaal wees in 2018.
Formele klasse begin op Maandag 22 Januarie.
TYE
MAANDAG
Huppelland: 4-5 jaar(12h30-13h00) Graad R(13h00-13h30)
Laerskoolsaal: Gr.1-3(14h15-15h15) Gr. 4-7(15h15-16h15)
WOENSDAG
Laerskoolsaal: Gr. 1-3(14h15-15h15) Gr. 4-7(15h15–16h15)
VRYDAG:
Lokaal is Gr.1 klas-(Marianna Oosthuizen): Gr.1-3(13h15-14h15) Gr.4-7(14h15-15h15)
 
-Elke leerder kies watter dag vir hom/haar  sal pas en kan dan net inval op daardie dag.
-Indien die dag nie altyd uitwerk in ‘n spesifieke week nie (a.g.v. ander bedrywighede), mag hulle dit enige tyd kom inhaal op ‘n ander dag.
-Indien hulle dalk meer as een keer per week wil Drama  doen, is hulle baie welkom-sonder enige ekstra onkostes.
-Sou hul graag net wil kom insit aan die begin vir ‘n les en daarna besluit of hulle wel wil Drama doen, is hulle baie welkom.
NB -Indien u kind wel Drama wil neem, moet u asb die inskrywingsvorm invul-die kinders wat reeds in 2017 geneem het en voortgaan/NIE WIL VOORTGAAN met Drama nie, moet  u my asb  per epos of sms laat weet.
Baie dankie!
Vriendelike groete
Marianna Oosthuizen ns. Jana&Jana
 
‘n Verdere inligtingstuk t.o.v. die bankbesonderhede, jaarplan en klasaanbiedings sal aan u ge-epos word sodra ek ‘n inskrywingsvorm of ‘n positiewe antwoord ontvang het.(epos of sms)
 
Inskrywingsvorm Vul in asb. 
(Die kinders wat reeds in 2017 geneem het en wil voortgaan/nie wil voortgaan kan net per epos/sms vir my laat weet asb.
/ Algemeen, Liewe Aarde, Nuus
Enige JvR gesin kan die depot gebruik. Die hoop is dat die kinders ook sal deelneem en bewus raak van herwinning en hoekom ons dit moet doen.
Dit is egter belangrik om presies te weet wat hoort waar, anders kan ons ‘n hele sak nie laat oplaai vir herwinning nie.
Daar is verskillende houers vir spesifieke items. Nie alle rommel is herwinbaar nie.  
Die volgende kan by ons depot herwin word:
papier, koerante, tydskrifte, pamflette, gladde karton  –  gooi in die heldergroen igloes
kantoorpapier (al is dit reeds gebruik) – gooi in die wit wieldromme
dik geriffelde karton – gooi in sakke in die groot kartonhouer – plat getrap asb
blikkies – gooi in die gemerkte houer vir metaal
glas – gooi in die donkergroen igloes
plastiese botteldoppies – gooi in gemerkte wieldrom
tetrapakke – gooi in gemerkte wieldromme – plat getrap asb
plastiek groepering – vind nommer iewers op item, gewoonlik in ‘n driehoekie:
• 1 / PET deursigte bottels bv. koeldrank en waterbottels, geen vrugte/koek houers nie *                                     
• 2 / HDPE ondeursigtige bottels bv.wit melkbottels
• 3 NIE HERWINBAAR NIE
• 4 plastiek inkopiesakkies, maar nie hondekos of waspoeier-sakke nie
• 5 plastiek bakkies bv. margarien en joghurt-bakkies 
• 6 polistereen (gooi in die groot blou houer vir polistereen)
• 7 NIE HERWINBAAR NIE
Daar is ook twee houers vir elektroniese afval.
Let asb op die volgende:
Aan die onderkant van meeste plastiekitems sal jy ‘n driehoekie vind met ‘n nommer in. Die nommer bepaal in watter houer die item gegooi moet word. Indien daar geen nommer is nie, is die item nie herwinbaar nie.
*Plastiekhouers vir koekies, koeke, beskuitjies, muffins, vrugte ens wat dikwels ‘n 1 of PET op het, kan nie herwin word nie. M.a.w in die 1 en 2 plastiekhouers hoort slegs bottels.
Slegs dik geriffelde karton hoort in die karton sakke, alle ander ‘gladde’ karton (soos ontbytpap) moet in die groen papier igloes gegooi word – platgetrap asb.
Haal doppies af van plastiek en glasbottels.Slegs plastiekdoppies mag in die doppie- wieldrom gegooi word (wyn skroefdoppies hoort by metaal en kurke kan by die wynwinkel in die Lifestyle centre herwin word).
Spoel asb items uit voordat dit na die depot gebring word.
Skryf jou kind se naam in die lêer by Matthews,die sekuriteitswag, elke keer as jy herwin. Jou kind kan dan die laaste Woensdag van die maand gratis sivvies aantrek. 
Lees verder oor LIEWE AARDE
/ Algemeen, Nuus

Baie geluk aan die leerderraadslede wat ons skool hierdie jaar sal verteenwoordig:
Hannah Badenhorst
Annabel de Jager
Johann Jordaan
Nicolette Jordaan
Isabelle Lategan
Adam Liebenberg
Lili Louw
Benjamin Pienaar
Henry Potgieter
Gerard Snijders
Christiaan Stimie
Lynette van Niekerk (*verhuis na Australië)
Bernardt Wiese

/ Algemeen, Nuus
‘n Groot dankie!

Ja, die jaar is op sy rug en 2018 is net ‘n klipgooi ver! Baie dankie aan almal wat deel was van die Laerskool Jan van Riebeeck-familie! Ons hoop almal het ‘n wonderlike feestyd en ‘n voorspoedige 2018! Almal wat vir die vakansie beplan om weg te gaan, geniet dit en kom veilig terug… ons sien mekaar op Woensdag, 17 Januarie 2018!
/ Nuus, Sport
Baie dankie vir almal se ondersteuning gedurende 2017. Ons sien baie uit na 2018 en wat dit vir ons gaan inhou. Ons bid vir reën oor die vakansie om ons swembad vol te hou, maar ons hou almal op hoogte van die swemoefening.
Die buitemuurse oefening vir al ons somersport begin op Maandag, 22 Januarie 2018. Ons herinner almal aan die nuwe reëling dat buitemuurse aktiwiteite, volgende jaar, nie meer op die eerste dag van die kwartaal sal begin nie. Die buitemuurse program vir kwartaal 1 in 2018 sal volgende jaar gedurende die eerste week op die webwerf beskikbaar wees en aan leerders uitgedeel word. Die veranderinge vanaf kwartaal 4, 2017 is minimaal.
​Lekker rus en ‘n Geseënde Kerstyd vir almal.​
/ Atletiek, Nuus, Sport
/ Algemeen, Nuus
Ouers wat einde 2017 die skool “verlaat” en nie meer kinders in die skool het nie kan hul webprofiel op die volgende wyse gaan kanselleer. Dit sal hul webprofiel PERMANENT van die webtuiste verwyder en hulle sal ook nie meer die nuus per e-pos ontvang nie: 
Indien jy nie reeds aangeteken is nie, klik op TEKEN AAN (heel regs in menu) en voer jou Gebruikersnaam en Wagwoord in. Wanneer jy suksesvol aangeteken het, besoek jou webprofiel deur na heel regs in die menu na jou naam te navigeer en klik dan op MY BESONDERHEDE. Die opsie om jou JvR Webprofiel permanent te kanselleer verskyn in die ‘tab’ heel regs (VERWYDER WEBPROFIEL). Klik op “Delete Account”, en dan weer op OK om dit te bevestig. Jou JvR Webprofiel is nou permanent verwyder en jy sal ook nie meer die nuus per e-pos ontvang nie.
 
/ Algemeen, Nuus

Volgende jaar se kalender is nog glad nie volledig nie, maar daar is al belangrike datums aangebring.
Kyk asb. ook vir Take-en Toetsroosters van onderskeie grade op ons webtuiste onder AKADEMIE.

/ Algemeen, Nuus, Sport

mde


Ethan Brits in Gr.6DJ, is aangewys as student van die jaar by die Taekwondo Martial Arts jaareind-funksie. Baie geluk Ethan…ons voel veilig naby jou!
/ Atletiek, Nuus, Sport
Vrydag: 1 Desember Velditems (O/10 – Ope)
Leerders word by die Hoërskool Jan van Riebeeck se velde afgelaai en moet om 7:45 op die laatste daar wees ons begin om 8:00 met die onderskeie velditems. Daar sal ‘n snoepie beskikbaar wees.
Die leerders trek volgens hul spankleur gemaklike oefenklere aan. Dit is nie ‘n SIVVIE dag nie.
 Die Bloubus vertrek eers 14:15.
Saterdag: 2 Desember Baanitems (Gr R – Ope)
Leerders meld voor 07:00 by die Hoërskool Jan van Riebeeck se sportvelde aan. Die spanne begin om 7:15 met hul optog. Parkering vir ouers is buite die sportvelde beskikbaar. Die eerste item begin om 07:45 en ons behoort ongeveer 14:00 klaar te wees. Atlete trek weer volgens hul kleurspan aan. Elke leerder moet ‘n plakker by hul registeronderwyser kry met hul naam en ouderdomsgroep op. Daar sal weer ‘n snoepie en verskeie ander kosstalletjies beskikbaar wees. 
Dit gaan warm dae wees,so sorg asb dat u kind genoeg water drink, sonskerm dra en ‘n sonhoed het wat duidelik gemerk is.
Ons sien uit daarna om almal te sien. Ouers is welkom om op beide dae te kom ondersteun.
 
Loading...

Belangrike Datums

januarie 2018

24jan07:33Inligtingsaand vir ouers0m 18:00 in skoolsaal

26jan08:00Sivvies

30jan08:00Bekendstellingsvergadering

februarie 2018

05feb08:00Atletiek: Interskole

05feb08:00BR-Vergadering

09feb08:00Klasbraai

09feb08:00Redenaars Inligtingsessie

13feb07:55Fotodag: Individuele-klas-en boetie/sussiefoto's

13feb08:00Hoërskool JvR Atletiek

15feb08:00Swemgala: Juniors

16feb08:00Swemgala: Seniors

17feb08:00Atletiek:Sentrale byeenkoms

21feb(feb 21)13:2523(feb 23)13:25Gr.5 S.O.S.- kamp

23feb08:00Sivvies

24feb08:00Atletiek:WP Byeenkoms

27feb08:00Gr.3 Redenaarskompetisie

28feb08:00Gr.4-5: Redenaarskompetisie

maart 2018

03mrt07:35Seniorkoor werkswinkel09:00-13:00

06mrt08:00Gr.6-7:Redenaarskompetisie

06mrt08:00Hoërskool JvR: Opedag

08mrt07:38BoekverkopingSkoolbiblioteek

08mrt08:00Verkiesing: Nuwe BR-Lede

09mrt08:00Swemgala

10mrt08:00Ateltiek: Wes-Kaap byeenkoms

13mrt08:00Hoërskool JvR:BR Verkiesing

14mrt08:00Gr.7 KampLead4Life

17mrt00:00Dapper Stappers

19mrt08:00Gr.6: Lead4Life

20mrt07:28Krieket: De Kuilen Six-a-side toernooiBy de Kuilen Laerskool

20mrt08:00Saal: Leerlingraad

21mrt00:00VAKANSIEDAG

21mrt00:00Menseregtedag

23mrt08:00Sivvies

23mrt08:00SomersokkieGr.5-7

27mrt08:00Markdag. Skoolsluit 13:00

28mrt07:36Skrywersbesoek: Jaco Jacobs

28mrt08:00Skool sluit vir vakansie om 10:30

mei 2018

31meialldayJuf Charlene verjaar

junie 2018

20jun00:00Jannies Talent

augustus 2018

22aug00:00Weskus KoorfeesTentatiewe datum

oktober 2018

22okt00:00Kooroptrede met Laurika RauchTentatiewe datum

X