Bankbesonderhede

Laerskool Jan van Riebeeck

ABSA Bank, Adderleystraat

Rekeningnommer: 0360490025

Takkode: 312109

Internetkode: 632005

Tjekrekening

Bewys

Ons versoek dat jy ná deposito vir ons ’n bewys van betaling, met jou kind se naam en van as verwysing, sal e-pos na:

e-pos: Marili Thomson (finansies – navrae) marili@jvrprim.co.za

Indien geen bewys van betaling ontvang word nie, kan geen toewysing van die inbetaling gemaak word nie en bly jou rekening dus onveranderd.