Mnr Johan Oosthuizen

Johan Oosthuizen matrikuleer aan Hoërskool Overberg in Caledon in 1972.
Na sy weermagjaar in 1973 studeer hy aan die Wellingtonse Onderwyserskollege en behaal sy POD aan die einde van 1976.
Aan die einde van 1977 behaal hy sy HOD aan die Paarlse Onderwyserskollege.

Hy begin sy onderwysloopbaan in 1978 by Hoërskool Cillié in Port Elizabeth waarna hy na Uitenhage verhuis en daar onderwys gegee het tot aan die einde van 1985 by Laerskool Albertyn. Daarna was hy vir ses jaar Departementshoof by Laerskool Outeniqua in George. Hy en sy vrou Marianna, se twee kinders Jana en Willem, is albei daar gebore.

Intussen het hy ook die grade BA en B.Ed verwerf by onderskeidelik die Universiteit van Port Elizabeth (deeltyds) en Stellenbosch (voltyds). Voordat hy die pos as hoof van Laerskool Jan van Riebeeck in September 1993 gekry het, was hy adjunkhoof by Laerskool Bastion in Brackenfell.

My lewensmotto:

Om die leier te wees van ‘n laerskool waar die leerders en onderwysers veilig en gelukkig voel en die leerders uitstekende onderrig ontvang en hulle op alle gebiede gereed en voorbereid sal wees vir hul hoërskoolloopbaan, sowel as vir die lewe daarna … en natuurlik dat ons skool se leuse : “wees jouself ” toegepas sal word!

Kontakbesonderhede:

jhoosthuizen@gmail.com  |   021 423 4209