Maandae – Donderdae
Vrydae
Graad 1 en 2 07:45 tot 13:15 07:45 tot 13:10
Graad 3 07:45 tot 13:40 07:45 tot 13:35
Graad 4 – 7 07:45 tot 14:10 07:45 tot 14:00

Skoolkwartale 2017

Kwartaal
Datums
Aantal Weke
1 11 Jan.-31 Maart 12
2 18 April – 30 Junie 11
3 24 Julie – 29 September 10
4 9 Oktober – 6 Desember 9