Maandae – Donderdae
Vrydae
Graad 1 en 2 07:45 tot 13:15 07:45 tot 13:10
Graad 3 07:45 tot 13:40 07:45 tot 13:35
Graad 4 – 7 07:45 tot 14:10 07:45 tot 14:00