Kategorie: Projekte

As ‘n laerskool in die stadskom het ons ’n verantwoordelikheid en behoefte om betrokke te wees by projekte in die groter Kaapstad omgewing. Ons oogmerk met gemeenskapsbetrokkenheid is om elke JvR leerder die kans te gee om ‘n bydrae tot ‘n projek te maak gedurende ‘n skooljaar. So ‘n bydrae is nie net die bring van ‘n fisiese item of geld nie, maar om self te werk en/of uit te reik na mense. Die projekte wat tans deel uitmaak van ons portefeulje is só beplan om aktiwiteite te skep wat gepas is vir kinders van verskillende ouderdomme en wat meesal binne skoolure afgehandel kan word. Leerders kry die geleentheid om nood in ’n gemeenskap te identifiseer en te help om die probleem op te los of tydelik te verlig.

Die betrokkenheid by Gemeenskapsprojekte is gesetel in verskeie waardes wat al vier van die waardes van ons skool insluit. Ons gemeenskapsprojekte bied vele geleenthede vir gesprekke rondom waardes en om sulke waardes prakties uit te leef.

Gemeenskapsprojekte Nuus

Junior Suidoosterfees-uitstappies

Ons skool is spesiaal uitgenooi om die Junior Suidoosterfees (22 – 24 April) by die Kunstekaap (Operahuis) by te woon. Om die enigste Afrikaanse laerskool in die stadskom te wees, is voorwaar ‘n voorreg, maar terselfdetyd ‘n reuse verantwoordelikheid. Ons streef daarna om ons leerders te bemoedig om Afrikaans te bly praat en lees. Ons is hierdie kwartaal deel van die ATKV se storieleesfeesprojek waartydens elke graad uitgesoekte Afrikaanse leesboeke gekry het om deur te lees. Leerders moet teen middel Julie die boeke klaar gelees het om tydens klastyd te stem vir die boeke waarvan hulle die meeste hou. Ons is dan ook deur die Suidoosterfees genooi om Maandag, 22 April, – Woensdag, 24 April, die onderskeie Junior programme by te woon om Afrikaans lewendig te hou. Daar is daagliks 1400 leerders wat die onderskeie programme bywoon. Jou kind het ‘n toestemmingsbrief ontvang wat jy moes onderteken om toestemming te gee dat jou kind die program mag bywoon en ook om van die skool se busvervoer gebruik te maak. Maandag, 22 April – Gr. 1-3 Dinsdag, 23 April – Gr. 4-5 Woendag, 24 April – Gr. 6-7  Volg die skakel vir die program. Ons wil graag as ‘n skool vir gr. 4, 5 en 7 hierdie kwartaal die geleentheid gee om self broodjies te kom smeer wat ons Maandagoggend aan leerders sal uitdeel wat die Suidoosterfees se program gaan...