Category: Projekte

As ‘n laerskool in die stadskom het ons ’n verantwoordelikheid en behoefte om betrokke te wees by projekte in die groter Kaapstad omgewing. Ons oogmerk met gemeenskapsbetrokkenheid is om elke JvR leerder die kans te gee om ‘n bydrae tot ‘n projek te maak gedurende ‘n skooljaar. So ‘n bydrae is nie net die bring van ‘n fisiese item of geld nie, maar om self te werk en/of uit te reik na mense. Die projekte wat tans deel uitmaak van ons portefeulje is só beplan om aktiwiteite te skep wat gepas is vir kinders van verskillende ouderdomme en wat meesal binne skoolure afgehandel kan word.

Die betrokkenheid by Gemeenskapsprojekte is gesetel in verskeie waardes wat al vier van die waardes van ons skool insluit. Ons gemeenskapsprojekte bied vele geleenthede vir gesprekke rondom waardes en om sulke waardes prakties uit te leef.

Gemeenskapsprojekte Nuus

Mandeladag 2022

Mandela projek Baie dankie vir die ongelooflike bydrae tot die projek tot dusver. Ons gaan die eerste week van die derde kwartaal gebruik om die projek af te sluit. Ons benodig nog die volgende produkte: Rys Samp Bruin Lensies...

[foogallery id="7004"]

Gr.7 Gemeenskapsbetrokkenheid-komitees
Kwartaal 2 - Besoek aan Dieprivier sopkombuis:
Leerders het help sop bedien brood gesmeer, en op ander plekke in die kombuis gehelp. Hulle het tyd gehad om interaksie te hê met die mense wat kos kry by die sopkombuis.

Kwartaal 3 - Besoek aan Fallen Angels skuiling vir diere:
‘n Insameling van hondekos is vooraf gehou en die leerders het gaan help met die take wat daagliks by die skuiling gedoen moet word (hokke was, honde was, kosgee, stap met honde, ens.)

Kwartaal 4 – Kerspartytjie vir minderbevoorregte kinders:
Leerders sal help met die organisasie van ‘n Kerspartytjie vir minderbevooregte kinders. Hulle sal aktiwiteite vir die dag beplan en help om die partytjie op die dag aan te bied.

Gr.6 Loxton projek
Die Gr.6’e samel skoolbenodighede in vir die leerders van Loxton Laerskool wat onlangs al hul boeke en skryfbehoeftes verloor het in die brand wat die skool vernietig het.

Mandela Dag
‘n Mandela dag projek word elke jaar aangepak. Vanjaar is pannekoek gebak en verkoop in samewerking met Alive Foundation en die OOV. Die bejaardes by Monte Rosa en St Monicas ouetehuise het pannekoeke ontvang, asook ander geskenkies en boekmerke wat deur die Gr.3 leerders gemaak is. Die Gr.3 groep het die ouetehuise besoek en die geskenkies uitgedeel.

Lentedag
Die Gr.3’s het die ouetehuise besoek met geskenkies en blomme vir die bejaardes. Op hierdie manier word gepoog om verhoudings te bou en by die leerders ‘n simpatieke gees te kweek vir die behoeftes van bejaarde mense.

Broodjie en Blikkie
Elke Vrydag bring ons kinders ‘n ekstra broodjie of blikkieskos skool toe vir ‘n voedingsprojek in Khayelitsha. Die projek word gelei deur Florence Mnxulu. In haar straat, Masithembane Street in Site C bly daar 26 jong kinders wat in erge nood lewe. Sommige se ouers is oorlede, en ‘n paar kinders se ouers is siek. Florence het begin om vir die kinders kos te maak, en help ook met hul opvoeding. Ons wil graag alle ouers nooi om deel te word van die Bring ‘n Broodjie-projek. Enige kosskenkings word met groot waardering op Vrydae ontvang. Deur die loop van die jaar, kry elke klas in die seniorfase ‘n beurt om op ‘n Vrydag te help om broodjies te smeer vir die projek.

Raak betrokke:
Stuur asseblief ‘n ekstra broodjie of enige ander kos op ‘n Vrydag saam skool toe. Enige skenkings van klere of ander huisgoedere word ook waardeer.

Santa Shoebox
Die Santa Shoebox projek word al vir ‘n aantal jare deur ons skool en Huppelland ondersteun. In 2016 is beloftes van meer as 280 geskenkbokse ontvang uit die twee skole. Die Gr.1 & 2 leerders sal ingespan word om te help met die logistiek by die skool.

Kerspartytjie
‘n Kerspartytjie vir minderbevoorregte kinders word beplan vir die einde van die vierde kwartaal. ‘n Groep van ongeveer 100 kinders sal genooi word na ‘n heerlike Kerspartytjie wat deur ons leerders aangebied sal word.

Huppelland
Huppelland onderneem elke kwartaal ‘n projek. In 2016 is die volgende projekte aangepak:
Kwartaal 1: Paaseiers vir Lions-projek
Kwartaal 2: Baba en ander benodighede vir noodkamer by Somerset Hospitaal
Kwartaal 3: Santa Shoebox
Kwartaal 4: Hulp met Kerspartytjie

Raak betrokke
Ons benodig ouers se hulp met logistiek en om kinders te vergesel op uitreikgeleentehede. Ons benodig ook fondse en skenkings om ons projekte te ondersteun.

Vrywilligerswerk in ons gemeenskap:
Indien jy en/of jou kind in jul private hoedanigheid by verdere gemeenskapswerk betrokke wil raak, gaan kyk gerus na die volgende projekte:
www.shineliteracy.org.za Geletterdheidsprogram
www.fallenangels.org.za Diereskuiling
www.thebookery.org.za ‘n Biblioteek in elke skool
www.ozcf.co.za Oranjezicht City Farm
www.santashoebox.org.za