Hierdie kwartaal behandel ons die waarde Verantwoordelikheid en die kleur is groen.

Die simbool vir Verantwoordelikheid is ‘n spekboom.

Ons fokus op drie afdelings:

  • Ek is verantwoordelik vir my skoolwerk (myself)
  • Ek is verantwoordelik vir sekere take by die huis
  • Ek/ons is verantwoordelik vir die aarde/my omgewing