Ons wil graag vir Michelle van Reenen van Room 13 (Nicolaas du Plooy in Graad 3 se mamma) baie dankie sê vir die ontwerp van ons allerpragtige uitnodiging!

Dit is nou net minder as ‘n maand voor die veiling plaasvind. Vir diegene wat nog nie laat weet het nie, of dié wat aan FOMO ly, kontak gerus vir Coreen Scholtz of Esna Boshoff – daar is nog plek beskikbaar.

Die veiling word gehou ten einde fondse in te samel om die skool uit te bou en te verbeter en nie die dag-tot-dag uitgawes te dek nie. Vir meer inligiting aangaande die onderskeie projekte wat reeds afgehandel is en dit wat in die pyplyn is, verwys gerus na verlede week se NUUSBRIEF.

Die ingesamelde fondse word aangewend vir projekte wat andersins nie onderneem sou kon word nie. Ons is baie dankbaar vir almal se bydrae tot hierdie sukses en ons nooi al ons ouers uit om deel te neem hieraan.

Indien jy wel nie die veiling kan bywoon nie, kan jy steeds ‘n skenking tot die veiling maak.

Betaling van die kaartjies sowel as skenkings moet per EFT in die trust se rekening gedoen word:

Rekeningnaam: Die Laerskool Jan van Riebeeck Opvoedingstrust
Bank: Investec
Rekening Nr: 10011436695
Tipe rekening: Tjek
Verwysing: Veiling/Naam en Van

Bewys van betaling moet asseblief aan coreen.scholtz@gmail.com of esnaboshoff@gmail.com gestuur word.

Enige verdere navrae kan aan Coreen Scholtz of Esna Boshoff (sien e-posadresse hierbo) gerig word.