Die Graad 7’s gaan 8 Maart na die hondeskuiling buite Kaapstad. Die skuiling versorg baie honde en het groot hoeveelhede kos nodig. Hulle gebruik sowat 160kg kos per dag om al die magies vol te kry. Dit sal baie gaaf wees as ons vir hulle enige hondekos kan skenk om uit te help.
Skenkings kan by juf. Schultz se klas afgelewer word voor 8 Maart. Baie dankie.