Addisionele voorraad het gearriveer:
Senior rugsakke, Sportsakke, drie-vakkies potloodsakkies, Groter groottes netbalskorts, Golf T-hemde, graad 7-trui (groottes 32 en 36) sowel as knipdasse.
Beperkte voorraad word aangehou in die klerebank. Onthou daarom asseblief om wintersklere teen einde Maart te bestel, veral nuwe leerlinge!
Let wel dat die klerebank nou uit ‘n nuwe bankrekening bestuur word, vanaf Maart 2018.

Nuwe Klerebankrekening vir EFT betalings is as volg:
Begunstigde: Treadle Bank
FNB RekNr: 627 34 75 33 55
Takkode: 250 655 Verwysing:
Naam en Kwitansienommer -soos per e-pos verskaf

Groete
Eda Naude
082 499 4921