Neem kennis van die volgende:

  • Maandag – vakansiedag
  • Dinsdag – skool verdaag vroeër

12:45 (Gr.1 – 3)
13:00 (Gr.4 – 7)

  • Woensdag – normale skooldag
  • Donderdag – skool verdaag vroeër (+ sivvies)

13:00 (Gr.1 – 3)
13:15 (Gr.4 – 7)

  • Vrydag – skool sluit (+ sivvies)

10:30 (Gr.1 – 3)
10:45 (Gr.4 – 7)

* Die bus vertrek altyd 5 minute na graad 4 – 7 verdaag word.