Ons wil graag vanjaar, as deel van die 100 jaar feesvieringe, ‘n gholfdag beplan. Ons wil eers bepaal of daar onder ons ouers belangstelling is om deel te neem. Indien jy graag aan die gholfdag wil deelneem, voltooi die Google Form.