Ons wil graag ’n beroep op beide leerders en ouers doen in verband met verlore goedere. Ons ontvang tans ’n oorvloed van items wat by verlore goedere beland en wil die probleem graag aanspreek. Ons vra dat alle besittings asseblief duidelik (met die leerder se naam en van) gemerk word, aangesien dit ons werk vreeslik vergemaklik. Verder glo ons ook dit is belangrik dat leerders aangemoedig en geleer word om verantwoordelikheid vir hul besittings te aanvaar en vra dat ouers ons in hierdie verband sal ondersteun. Julle samewerking word waardeer!