Jannies Talent is uitgestel na kwartaal 2 en a.g.v. die belangstelling en die grendelstatus gaan dit ‘n virtuele optrede wees. Meer volledige inligting sal volg.