Onthou asb. dat almal wat gekies is om in die seniorkoor te sing, Saterdagoggend van 9:00 – 12:00 ‘n oefening by die skool moet bywoon. Trek lekker gemaklik aan en bring eie eet- en drinkgoed.