Let wel: Die Kaperjolle vind 13 April 2019 om 14:00 plaas op die Laerskool se terrein en nie meer op die Conradieveld nie.