Help ons om die dag te bemark!

 • Almal mag deelneem (Gr.1 – Gr.7)
 • Deelname is vrywillig
 • Plakkate moet teen Donderdag, 7 Maart by die kunsklas ingehandig word
 • Beoordeling vind Vrydagoggend, 8 Maart, plaas
 • TEMA: “My wêreld” (Kinders kan ‘n kombinasie van dinge uit hul werklike en/of verbeeldingswêreld uitbeeld.)
 • Enige medium
 • A3 grootte (Indien beplanning reeds gedoen is en dit is moeilik vir n kind om n A3 papier in die hande te kry, mag hulle een by die kunsklas kom haal.)
 • Die volgende woorde MOET op die plakkaat verskyn :
  KAPERJOLLE (let op die een P!)
  Datum: 13 April 2019
  Tyd: 14:00 – 22:00
  Plek: Conradieveld