Ons word deur die onderwysdepartement verplig om volledige inligting rakende u mediese fonds besonderhede in te win, sou daar dalk ‘n voorval by die skool gebeur waar mediese besonderhede benodig word. Volg asb. hierdie skakel en voltooi die Google Form sodat die skool die leerderprofiele volledig kan invul.

Let wel: Slegs een ouer hoef die vorm in te vul. Indien u meer as een kind in die skool het, vul asb. vir elke kind ‘n aparte vorm in. Om twee of meer vorms in te vul, voltooi een en volg dan weer die skakel om nog een te voltooi.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjtXQ2qS7F2E6HqjVv51xnhKt4URr_Mr88SO-MnUrN-fGmXw/viewform?usp=sf_link