Die skool verdaag vanaf net voor die eksamen tot die einde van die kwartaal vir die hele skool vroeër.

Donderdag, 17 November – Dinsdag, 13 Desember

13:00 (Graad 1 – 3)
13:15 (Graad 4 – 7)

*Bus vertrek op hierdie dae om 13:20

Woensdag, 14 Desember

10:30 (Graad 1 – 3)
10:45 (Graad 4 – 7)

*Bus vertrek om 10:50