• 18:30 in die saal.
  • Ons sal tydens hierdie sessie algemene inligting met betrekking tot die wintersportprogram met ouers deel.
  • Alle ouers / voogde wie se kind(ers) aan ‘n wintersport deelneem, moet asb. die sessie bywoon.