Inskrywings moet voor 29 April in wees. Karri is nou oop vir betalings. Slegs leerders wat deur musiekonderwysers aangewys word, mag vir Klavier Eisteddfod inskryf. Die fooie is op Karri. Let daarop dat fooie vir afdelings verskil. Maak by die musiekonderwyser seker waarvoor jou kind ingeskryf moet word.