Woon gerus Maandag, 13 Maart, om 18:00 ‘n inligtingsessie oor die gebruik van Skooler in die skoolsaal by. Die volgende word gedemonstreer:

  1. Hoe om Skooler te gebruik.
  2. Hoe om in Teams in te teken.
  3. Hoe om Teams te gebruik.

Indien jy belangstel om die inligtingsessie by te woon, maak asb. die boodskap in Skooler oop en vul asb. die aangehegte vorm in sodat ons ‘n aanduiding het hoeveel ouers dit moontlik gaan bywoon.