Soos in die Nuusbrief van 22 Julie gekommunikeer, is ons skool besig om van Google Worksuite af te migreer na die Microsoft Education platform. Om ons tegnologie strategie te help finaliseer, wil ons graag verstaan hoe ons Jannies bestaande tegnologie gebruik. Ons versoek dat een ouer per huisgesin asseblief ‘n tegnologie vraelys wat ons volgende week gaan uitstuur teen Vrydag, 28 Oktober, sal voltooi. Dit is ‘n kort vraelys en behoort binne 6 minute voltooi te kan word.