Ons herinner graag almal aan die “Verlore Goedere Sisteem” by ons skool.
1) Verlore goedere word in die kratte by die trappe by die grondslagfase se badkamers geplaas.
2) Die gr.6-leerders sorteer weekliks hierdie goedere en gemerkte items word by die eienaar se klas afgelewer.
3) Die ongemerkte items word in die wit kas skuins voor die biblioteek gepak.
4) Kwartaalliks word hierdie kas uitgepak en items word aan behoeftige leerders of organisasies geskenk.
Spaar julself baie moeite en onkoste deur jul kinders se items duidelik te merk met hul naam en van.

L. de Jager