Liewe Drama-ouer/voog

Reëlings vir die volgende week is as volg:

Maandae, 26 September:
Gr.1-3:   Geen klas nie
Gr.4-7:   Geen klas nie

Woensdag, 21 September: Geen drama nie (geen lokaal beskikbaar nie)

Woensdag, 28 September: Drama-afsluiting
Gr.1-3:   13:00 – 14:00
Gr.4-7:   14:00 – 15:00

Vrydag, 23 September:
Gr.1-3:   13:00 – 14:00 (Bibl.)
Gr.4-7:   14:00 – 15:00

Baie dankie!

Groete
Jana