Vrydag, 2 September 2022, is Loslitdag!

Tema: I celebrate SA
Trek aan in trots Suid-Afrikaanse styl

Betaal R20 vir ‘n loslitdagplakker om Vrydag, 2 September, sivvies volgens die aan te trek ! Plakkers is vanaf Maandag, 22 Augustus, op die Karri-toep beskikbaar.

Fondse word ten bate van Paarl ontwikkelingskool ingesamel.