Aangesien ouerbesoeke eers tydens die 3de week van kwartaal 3 plaasvind, sal die afsprake eers vanaf die eerste week in kwartaal 3 gemaak kan word.  Hou gerus die nuusbrief en/of webtuiste in hierdie verband dop.