Indien julle van die vakansiedag-sorg gebruik wil maak, vul asb. die inskrywingsbrief in en stuur dit na die Nasorg of na die e-posadres wat in die brief gemeld is.

VAKANSIESORG 16-17 JUNIE