Die graad 7-leerders verkoop oliebolle op Vrydae as deel van hulle fondsinsameling. Die Karri-toep sal vanaf Maandag, 2 Mei, vir bestellings oopgestel word.