Hierdie sessie word gratis vir graad 5 – 7 leerders tydens skoolure aangebied. Ouers kan R50 op Karri betaal om dit op 10 Mei om 18:00 by te woon.