Alle Graad 6-ouers/voogde

Ons wil solank aan die Oranjerivier roeitrip vir die Graad 7’s van 2023 begin reël. Daar is ‘n voorlopige bespreking vir vroeg in die Aprilvakansie. Alle ouers met kinders in graad 6 moet asb. die vorm invul, selfs al gaan julle nie saam roei nie. 

GOOGLE FORM