Om aan die WKOD en nasionale regulasies te voldoen, moet Laerskool Jan van Riebeeck ons ouers / voogde 30 dae kennis gee van die jaarlikse skoolgeld- en begrotingsvergadering. Neem asseblief kennis dat dit op Maandag, 8 November 2021, om 18:00 in die skoolsaal sal plaasvind. Volg die SKAKEL vir meer inligting.