Die skoolbestuur wil graag weer ons ouergemeenskap se mening oor allerlei sake inwin. Dus wil ek julle vriendelike versoek om aan ons meningspeiling deel te neem. Dit is maklik en gou om in te vul. Die sperdatum is 22 Oktober 2021 en jy is welkom om anoniem te bly.

Dankie!
Naas Beets