In Maart het ons op die waarde, Omgee, gefokus. Dit is waarom ons tee saam met iemand vir wie ons omgee, gedrink het. Hoekom? Dit is lekker as iemand vir jou omgee en luister na wat jy sê.

Jannies gee om vir mekaar!

Hierdie maand fokus ons op die waarde: Gehoorsaamheid.