‘n Fondsinsamelingsprojek word gehou met die doel om die Johan Oosthuizen-klubhuis op te gradeer en alle ouers/voogde word vriendelik versoek om ons inisiatief te ondersteun.

FONDSINSAMELING_ OPGRADERING VAN KLUBHUIS 2020