Baie geluk aan Esri Marais wat as beheerraadslid verkies is. Baie dankie aan elkeen wat aan hierdie aanlynverkiesing – ‘n eerste vir ons skool – deelgeneem het. Die volgende beheerraadverkiesing vind gedurende die eerste kwartaal van 2021 plaas.