Die buitemuurse program kom op Vrydag, 8 November, vir alle Gr. 4-7 leerders a.g.v die eksamen tot ‘n einde. Ons gaan weer ‘n spesiale program vir Gr. 1-3-leerders gedurende die eksamen (11-22 November) volg. Leerders sal volgende week die program ontvang. Bywoning is nie verpligtend nie. Hierdie oefeninge sal slegs deur die buiteafrigters aangebied word. Die onderwysers is dan besig om die nodige administrasie af te handel en finale beplannings vir 2020 te doen. Die bus sal gedurende die eksamen daagliks om 13:20 vertrek.