Alle medaljes moet so gou moontlik aan juf. Groenewald besorg word, sodat dit by die prysuitdeling oorhandig kan word.