Te midde van ontstellende nuus wat ons elke dag in koerante, oor die radio of op die T.V. hoor en sien, kom hierdie mooi storie van hoop:
CHPA-nuus