Die Proefbegroting vir 2019 is tans beskikbaar ter insae by die Skoolhoof of die Finansiële Kantoor.